Anbefaler ikke endringer i Masseundersøkelsen

Etter ønske fra Helsedirektoratet, belyser Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i en rapport konsekvensene av å senke øvre aldersgrense for screening samt å forlenge perioden mellom hver undersøkelse. Rapporten konkluderer med at endringene ikke er å anbefale.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Etter ønske fra Helsedirektoratet, belyser Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i en rapport konsekvensene av å senke øvre aldersgrense for screening fra 69 til 65 eller 60 år samt å øke screeningintervallet fra tre til fem år for kvinner eldre enn 50 år. Rapporten konkluderer med at endringene ikke er å anbefale.

Helsedirektoratet har ønsket en vurdering av om det er grunnlag for å avslutte screening tidligere enn man gjør i dag og om screeningintervallet kan økes med tanke på en bedre utnyttelse av de ressursene som brukes i forebyggende arbeid mot livmorhalskreft.

Rapporten slår fast at ressursbruken vil reduseres, men at ved å avslutte screeningen tidligere enn det som gjøres i dag, vil det oppdages og behandles færre alvorlige celleforandringer, og flere kvinner kan utvikle livmorhalskreft. 

Konklusjonen er videre: "Det beregnede økte antall tilfeller av livmorhalskreft og alvorlige celleforandringer som følge av å senke øvre aldersgrense og øke prøvetakningsintervallet, står ikke i forhold til en relativ marginal innsparingseffekt. I tillegg kommer at enhver endring av screeningalgoritmen utløser omstillings- og informasjonsbehov med fare for å miste risikogrupper. Vi vil derfor ikke anbefale beskrevne endringer i screeningalder og screeningintervall."