Allergikere har lavere risiko for hjernekreft

Personer med allergi ser ut til å ha lavere risiko for å utvikle gliom, en type hjernekreft. Dette bekreftes av en ny studie utført av internasjonal forskergruppe med deltakelse fra Kreftregisteret. Studien, som er basert på prøver fra Janus serumbank og data fra Kreftregisteret, er publisert i det anerkjente amerikanske tidsskriftet Journal of the National Cancer Institute
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Personer med allergi ser ut til å ha lavere risiko for å utvikle gliom, en type hjernekreft. Dette bekreftes av en ny studie utført av internasjonal forskergruppe med deltakelse fra Kreftregisteret. Studien, som er basert på prøver fra Janus serumbank og kreftdata fra Kreftregisteret, er publisert i det anerkjente amerikanske tidsskriftet Journal of the National Cancer Institute.

En ny studie om sammenhengen mellom allergi og gliom, gjennomført av en forskergruppe med deltakere fra Ohio State University, Karolinska institutet, Kreftregisteret og Oslo universitetssykehus–Ullevål, viser at personer med allergi har lavere risiko for å få gliom, en type hjernekreft. Studien er ledet av den amerikanske forskeren Judy Schwartzbaum, som har forsket på gliom i en årrekke.
 
- I mange år har vi hatt mistanke om at personer med allergi er mindre utsatt for å få gliom, sier forsker Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret, som har deltatt i forskergruppen. Men man har lurt på om sammenhengen kunne være et resultat av gliom-sykdommen i seg selv, kanskje i et tidlig stadium, fordi gliomene kan virke dempende på allergitilstander.

Høye nivåer av antistoffet IgE i blodet er knyttet til beskyttende effekt

I studien ble det målt immunglobulin E (IgE) i serum. IgE er en type antistoffer som ofte er forhøyet ved allergitilstander. Studien fant at personer med høye nivåer av IgE som gruppe var mindre utsatt for å få gliom enn de med lavt nivå. Den samme effekten så man også når IgE ble målt i prøver som var tatt mer enn 20 år forut for gliom-diagnosen.
 
- Når vi ser effekten så lenge før kreftdiagnosen er stilt, tolker vi det som et klart tegn på at allergi er knyttet til lavere risiko senere i livet. Hvorfor allergi ser ut til å beskytte mot denne typen hjernekreft, vet man ikke, sier Tom K. Grimsrud. Det kan tenkes å henge direkte sammen med immunforsvaret, eller det kan skyldes påvirkninger som reduserer allergi og samtidig gir økt risiko for hjernekreft.

Blodprøver fra Janus serumbank kilde for studien

Forskerne har utnyttet Janus serumbanks særlige fortrinn i denne studien: en meget lang oppfølgingstid på mer enn 20 år fra blodprøve ble tatt til eventuell kreftdiagnose, og et stort antall krefttilfeller, i denne studien nesten 600 tilfeller av gliom. Det høye tallet på krefttilfeller er et resultat både av at Janus-prosjektet har mange deltakere (over 300 tusen) og at observasjonstiden er lang.

Hva er gliom?

Gliom er en gruppe kreftsvulster som utgår fra hjernens støtteceller (gliaceller). Det er altså en form for hjernekreft. Man kjenner ikke så mange risikofaktorer for hjernekreft, men vi vet at store stråledoser kan øke risikoen (røntgen, eller radioaktiv stråling).

Les om hjernekreft og gliomer på Kreftforeningen.no