Alle med tilgang til Norsk Helsenett kan nå melde krefttilfeller elektronisk

Uke 4 sendte Kreftregisteret ut brev til spesialisthelsetjenesten om at alle som har tilgang til Norsk Helsenett nå kan melde krefttilfeller elektronisk via Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT).
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I uke 4 sendte Kreftregisteret ut brev til spesialisthelsetjenesten om at alle som har tilgang til Norsk Helsenett nå kan melde krefttilfeller elektronisk via Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT). Tjenesten er også tilgjengelig for primærhelsetjenesten. Kreftregisterets mål er at den nye løsningen bidrar til at innmeldingen blir enklere, bedre og mer effektiv for klinikerne og fører til enda bedre og mer oppdaterte krefttall fra Kreftregisteret.

I KREMT finnes meldeskjema som er mer tilpasset den enkelte enkelte kreftform og hver enkelt del av utrednings- og behandlingsforløpet.

- Vi håper at dette vil øke kvaliteten og relevansen av data i de ulike kvalitetsregistrene og forenkle utfyllingen for klinikerne ved at de kun melder inn informasjon for de deler av behandlingsforløpet de selv har vært involvert i, sier spesialrådgiver Siri Larønningen i Kreftregisteret.

Meldeskjemaene for hver kreftform er utarbeidet av Kreftregisteret i nært samarbeid med referansegruppene for de ulike kvalitetsregistrene.

tor.johnsen@kreftregisteret.no