Alkohol og tobakk hovedårsak til hode og halskreft

Det er tobakk og alkohol, og ikke humant papillomavirus (HPV) som i de fleste tilfeller er årsak til hode og halskreft. Det er kun i begrensede områder i hode og hals, nemlig i tungebasis og mandler, hvor kreft kan knyttes til viruset, sier overlege Mari Nygård som forsker på HPV relatert kreft i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er tobakk og alkohol, og ikke humant papillomavirus (HPV) som i de fleste tilfeller er årsak til hode og halskreft. Det er kun i begrensede områder  i hode og hals, nemlig i tungebasis og mandler,  hvor kreft kan knyttes til viruset, sier overlege Mari Nygård som forsker på HPV relatert kreft i Kreftregisteret. Forekomst av mandelkreft og kreft i tungebasis er lav, men vi har sett en økning i forekomst av disse kreftformene  de siste årene.

Den siste tidens mediedebatt har satt fokus på smitte av Humant Papillomavirus (HPV) som årsak til hode og halskreft. Hode og halskreft er en fellesbetegnelse på kreft i stemmebånd, mandler, tungebasis, bevegelig tunge og munnhule.

- Tobakk og alkoholbruk er de viktigste risikofaktorer for kreft i stemmebånd, bevegelig tunge, tungebasis, mandler og munnhule. Vi har imidlertid observert at forekomsten av kreft i  tungebasis og mandler øker i Norge og vi vet at over 60% av disse tilfellene tester positivt for HPV, sier overlege Mari Nygård som forsker på HPV relaterte kreftformer i Kreftregisteret.

HPV-relatert kreft øker 

Nygård og hennes medarbeidere ved Kreftregisteret forsker på HPV-smitte som årsak til kreft. Kreft i tungebasis og mandler har tradisjonelt vært sjeldne sykdommer som primært har rammet eldre. Vi kan imidlertid nå se at det er en firedobling i forekomst av krefttilfeller forårsaket av HPV virus i hode og hals siden 1981, og økningen har skutt fart fra midten av 1990-tallet. Forekomsten hos kvinner er langt lavere, men også her kan en se en økning.
 
En lignende økning kan en ikke se i forekomst av annen, ikke-HPV relatert kreft i hode-hals, stemmebånd, bevegelig tunge og munnhule. Her har forekomst vært stabil for kvinner og endog gått litt ned blant menn. Den totale andelen av HPV-relaterte tilfeller av kreft i  hode og hals egionen har også gått kraftig opp. I 1981 var 8  % av tilfellene HPV-relaterte. Andelen var økt til 28 % i 2010 

- Vi ser også en økende forekomst av HPV-relatert sykdom blant yngre aldersklasser. Mens forekomst av HPV negative tilfeller øker hos menn over 60, øker tilfeller av HPV positive tilfeller hos menn over 50 år, sier Nygård.

Seksuell smitte kun én av flere mulige årsaker

Det har den siste uken vært fokus på endring av seksualvaner som mulig årsak til økt eksponering for HPV og økende forekomst av HPV-relatert kreft i hode og hals. Det kan ikke utelukkes , mener Nygård. Kreftformer i hode og halsregionen har ulike risikofaktorer og utvikling. 

- Vi vet at andelen av HPV-positive tungebasis og mandelkreft øker og disse kan foråsakes av HPV-virus. Vi i Kreftregisteret følger utviklingen av disse kreftformene nøye. Seksuell omgang er imidlertid én av flere mulige smitteveier. Vi vet ennå altfor lite om hvordan HPV-viruset smitter, og mer forskning må til for å forstå smitteveien for disse kreftformer sier Mari Nygård.

Bedre overlevelse blant dem med HPV-relatert kreft

Det finnes imidlertid lyspunkter. Kreftregisteret har tall som viser at de som får HPV-relatert kreft i mandler og tungebasis har bedre overlevelse enn de som har ikke HPV-relatert kreft i hode-hals.

- Funnene fra Norge er på linje med det vi kjenner fra andre land. De som rammes av HPV-relatert kreftsykdom lever lenger med sin sykdom, og overlevelsen er blitt bedre etter hvert, sier Nygård.

Dette skyldes ikke forskjell i behandling, da alle tilfeller av kreft i hode og halsregionen  stort sett får samme behandling. Det er nærliggende å tro at dette skyldes forhold knyttet til hvordan HPV positiv kreftsykdom utvikler seg, tilføyer hun.

HPV-virus og annen kreft

HPV-virus forårsaker kreft i andre steder i kroppen. Vi vet at så å si alle tilfeller av livmorhalskreft, de fleste tilfeller av anal og vaginalkreft, og en betydelig andel av penis- og vulvakreft skyldes HPV-smitte, og vi  anslår at mellom 524-720 krefttilfeller i Norge i 2010 kan skyldes HPV-virus. Det er ikke usannsynlig at tallet kan være høyere fordi flere kreftformer framover trolig kan knyttes til HPV-smitte.

- Det foregår intens forskning på HPV-virus og kreft internasjonalt. Kreftformer som oppstår i plateepitelceller er spesielt interessante med hensyn til HPV. Dette gjelder f. eks. lungekreft, hudkreft og en rekke andre kreftformer, sier Mari Nygård.Kreftform

Antall tilfeller 2010

Andel tilfeller  HPV- relatert kreft (%)

Livmorhals

275

100

Analkanal

82

88

Vagina

17

70

Svelg, mandler
og tungebasis

128

13 - 56

Penis

48

50

Vulva

80

43


tor.johnsen@kreftregisteret.no