ARCAGE oppfølgingsstudie

Nesten 200 nordmenn deltok mellom 2002 og 2005 i en studie der risikoen for kreft i munn, svelg, strupe og spiserør ble undersøkt i forhold yrke, livsstil og sosioøkonomisk status. Nå skal prosjektet følges opp ved å se hvordan forhold knyttet til den enkelte pasients livsstil, tumortype og behandling påvirker risiko for ny kreftsykdom og overlevelse.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Nesten 200 nordmenn deltok mellom 2002 og 2005 i en studie der risikoen for kreft i munn, svelg, strupe og spiserør ble undersøkt i forhold yrke, livsstil og sosioøkonomisk status.
Nå skal prosjektet følges opp ved å se hvordan forhold knyttet til den enkelte pasients livsstil, tumortype og behandling påvirker risiko for ny kreftsykdom og overlevelse.

ARCAGE er en europeisk kasus-kontrollstudie om risiko for kreft i munn, svelg, strupe og spiserør som ble gjennomført i perioden 2002-2005.

Informasjon om yrkeshistorikk, sosioøkonomisk status, alkohol- og tobakksforbruk, kosthold og vekt ble samlet inn blant nær 2500 pasienter (hvorav nær 200 norske) og like mange friske personer (kontroller). Studien var basert på informert samtykke og det ble opprettet biobank med blodprøve fra hver enkelt deltager.

Hittil har studien resultert i  flere artikler som alle har bidratt til økt kunnskap om disse krefttypene (se publikasjonsliste under). Prosjektet har nå fått de nødvendige tillatelser til å gjennomføre en oppfølgingsstudie hvor formålet er å undersøke hvordan prognose både mht. ny primær cancer og overlevelse er relatert til  faktorer knyttet til pasient, tumor og behandling. Vi håper at dette vil kunne bidra ytterligere til hvordan man diagnostiserer, behandler og forebygger kreft i munn, svelg, strupe og spiserør.

 

Publikasjoner fra ARCAGE-prosjektet per februar 2012

 

  1. Role of medical history and medication use in the aetiology of upper aerodigestive tract cancers in Europe: the ARCAGE study.
  2. Population attributable risk of tobacco and alcohol for upper aerodigestive tract cancer.
  3. Occupation and risk of upper aerodigestive tract cancer: The ARCAGE study.
  4. The association between change in body mass index and upper aerodigestive tract cancers in the ARCAGE project: multicenter case-control study.
  5. The aetiology of upper aerodigestive tract cancers among young adults in Europe: the ARCAGE study.
  6. Diet and upper-aerodigestive tract cancer in Europe: the ARCAGE study.
  7. Genetic associations of 115 polymorphisms with cancers of the upper aerodigestive tract across 10 European countries: the ARCAGE project.
  8. Alcohol-related cancers and genetic susceptibility in Europe: the ARCAGE project: study samples and data collection.

Les mer om artiklene her