Årsrapport fra prostatacancerregisteret 2013

Årsrapport fra prostatacancerregisteret (Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft) for 2013 viser at forhøyet nivå av Prostataspesifikt Antigen (PSA) er den viktigste enkeltårsak til utredning for prostatakreft.Rapporten fokuserer hovedsakelig på utredning av pasienter i perioden 2004 til 2010.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Årsrapport fra prostatacancerregisteret (Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft) for 2013 viser at forhøyet nivå av Prostataspesifikt Antigen (PSA) er den viktigste enkeltårsak til utredning for prostatakreft. Rapporten fokuserer hovedsakelig på utredning av pasienter i perioden 2004 til 2010. Det er imidlertid viktig å kunne vise hva vi kan dokumentere av resultater ved hjelp et slikt register, sier overlege Viktor Berge ved Oslo Universitetssykehus som leder referansegruppen for registeret for prostatakreft.


Årsrapport fra prostatacancerregisteret omfatter alle pasienter som er utredet for prostatakreft i perioden 2004-2010. Rapporten inneholder for første gang data på alder ved diagnosetidspunkt, årsak til utredning, PSA, Klinisk TNM, metastaseutredning, Gleason score, funksjonstilstand og videre tiltak fra hvert enkelt sykehus.
 

Klinisk innrapportering har gått ned 97,9% til 67% de siste sju årene og innrapporteringen fra hvert enkelt sykehus varierer fra 1,3% til 100%.

- Disse store forskjellene i rapportering fører til at resultatene må leses med stor forsiktighet, og det vil være svært vanskelig å kunne se reelle forskjeller mellom sykehusene. Med så lav innrapportering fra flere sykehus er det også vanskelig å få til en kvalitetsforbedring for alle pasienter, uavhengig av hvor de bor. Det er derfor en hovedprioritet for registeret å få økt rapporteringen fra de behandlingsinstitusjonene vi i dag ikke får data fra, sier overlege Viktor Berge ved Oslo Universitetssykehus. Han er leder for referansegruppen for prostatacancerregisteret.  


Stadig flere får prostatakreft og flere lever lengre

Prostatakreft rammer hovedsakelig eldre menn og de fleste får et lite aggressivt sykdomsforløp. Dette, sammen med bedret utredning, behandling og oppfølging fører til stadig bedre overlevelse for de som får sykdommen.

Siste femårsperiode har fem års relativ overlevelse økt til over 90 % for de som diagnostiseres.

Forhøyede PSA verdier viktigste årsak til utredning av prostatakreft

Rapporten viser at forhøyet PSA er den viktigste enkeltårsak til videre utredning av prostatakreftpasienter, men dette varierer mellom sykehusene.

Atten sykehus gjennomførte radikal prostatekomi, d.v.s. kirurgisk fjerning av prostata i perioden 2009-2010 og 1253 pasienter gjennomgikk dette inngrepet i 2010.