9. november – Lungekreftdagen

I dag markeres Lungekreftdagen over hele landet. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv. Forekomsten er på vei ned blant menn, mens lungekreft hos norske kvinner har doblet seg på femten år.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I dag markeres Lungekreftdagen over hele landet. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv. Forekomsten er på vei ned blant menn, mens lungekreft hos norske kvinner har doblet seg på femten år.

- Kvinner begynte å storrøyke senere enn menn, og det er dette vi nå merker konsekvensene av, sier Bjørn Møller i Kreftregisteret, og viser til at det er flere kvinner som har røykt over lengre tid i dag enn det var for ti år siden.

Øker for kvinner i Norge

Blant de nordiske kvinnene hadde norske kvinner lavest forekomst av lungekreft på 1960- og 70-tallet. I dag er det bare i Danmark det dør flere kvinner av lungekreft enn i Norge. Tallene viser dessuten at mens den danske kurven flater ut, øker stadig mortalitetsratene av lungekreft for kvinner i Norge. Se tabell under.


Lav overlevelse på lungekreft

Lungekreft er en av de hyppigste kreftformene vi har, og nær 2000 mennesker dør årlig av denne sykdommen. En stor andel av de som får lungekreft dør av dette: Fem år etter diagnose er det kun 11 prosent av mennene og 14 prosent av kvinnene som er i live.

22 prosent røyker

I 2008 fikk 2529 nordmenn diagnosen lungekreft, 1422 menn og 1107 kvinner. Forekomsten av lungekreft hos menn er på vei ned, mens for kvinner er antallet doblet de siste 15 årene.
I dag røyker 22 prosent av den norske befolkningen, og andelen er omtrent lik for begge kjønn. Forskning viser at mellom 80-90 prosent av lungekrefttilfellene henger sammen med røyking.

Lungekreftdagen markeres

November er den internasjonale lungekreftmåneden. Lungekreftforeningen velger å markere dagen 9. november – da er det to år siden foreningen ble stiftet. Den internasjonale lungekreftdagen markeres 17. november. Det vil være stands på sykehus i Kristiansund, Fredrikstad, Sarpsborg, Namsos, Levanger, Mandal, Stavanger og Oslo. Les mer om markeringene på www.lungekreftforeningen.no.