800 kvinner tilbys hjemmetest mot HPV

Kreftregisteret vil i mai 2013 gi 800 kvinner i Oslo-området tilbud om en hjemmetest mot HPV-virus. Vi vet at det er mange kvinner som av ulike årsaker ikke deltar i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Det er derfor viktig å se om vi med nye og enkle midler kan finne og behandle flere alvorlige forstadier som kan utvikle seg til livmorhalskreft sier overlege Mari Nygård som leder forprosjektet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne saken er mer enn 5 år gammel

 

Kreftregisteret vil i mai 2013 gi 800 kvinner i Oslo-området tilbud om en hjemmetest mot HPV-virus. Vi vet at det er mange kvinner som av ulike årsaker ikke deltar i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Det er derfor viktig å se om vi med nye og enkle midler kan finne og behandle flere alvorlige forstadier som kan utvikle seg til livmorhalskreft sier overlege Mari Nygård som leder forprosjektet. 

 

 

40 % av kvinner mellom 25-69 år følger ikke anbefalingene fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft om å ta celleprøve fra livmorhalsen hvert 3. år. Manglende oppmøte kan skyldes blant annet sosioøkonomiske forhold, liten kunnskap om programmet og nytten av det, eller skepsis til å møte til gynekologisk undersøkelse. Kreftregisteret vil nå forsøke å øke oppmøtet ved å tilby en enkel hjemmetest som kan avsløre om kvinner er HPV-smittet.

- Vi vet at forekomst av livmorhalskreft i Norge er redusert med i underkant av 40 % de siste 50 årene. Dette skyldes primært at vi har effektiv screening mot sykdommen i Norge. Vi ser med bekymring på at 4 av 10 kvinner ikke følger anbefalingene fra Masseundersøkelsen. Vi ønsker derfor å undersøke om en test som kvinner selv tar hjemme vil få flere å delta i screening, sier overlege Mari Nygård i Kreftregisteret som leder forprosjektet.

Kreftregisteret vil derfor gi 800 kvinner i Oslo-området  tilbud om å ta hjemmetest. De som ikke takker nei til tilbudet, vil motta hjemmetesten i posten med en forespørsel om å ta en prøve og sende testen i retur sammen med et spørreskjema om deres syn på hjemmetesten og screening.

- Kvinner i forskjellige alder kan ha forskjellig syn på  celleprøvetaking hos lege og hjemmetest. Vi har derfor valgt ut to hjemmetester som skal utprøves, for å se hvilken er mest anvendelig under norske forhold. Spørreskjema som følger hjemmetesten er derfor viktig for å lære om hvordan kvinner mestrer prøvetaking hjemme.

Prøvene vil ikke være merket med et navn men kun med en kode og sendes til et laboratorium i København for HPV-analyser. Alle kvinnene som tar hjemmetesten vil få svar på prøven per post. De som har negativ prøve vil gå tilbake til det vanlige screeningopplegg. De som har positivt prøvesvar vil bli henvist til gynekologisk undersøkelse.
 
Forprosjektet skal brukes for å forberede et nasjonalt prosjekt som skal tilby hjemmetest mot HPV for kvinner i hele landet.

tor.johnsen@kreftregisteret.no