7 av 10 med endetarmskreft overlever sykdommen, færre får tilbakefall

Nye tall fra Kreftregisteret viser at behandlingsresultatene for pasienter med endetarmskreft blir stadig bedre. Stadig færre får lokalt tilbakefall og stadig flere lever 5 år etter at de er blitt diagnostisert med sykdommen. Dette viser tall fra Colorectalcancerregisterets årsrapport for 2009.

Nye tall fra Kreftregisteret viser at behandlingsresultatene for pasienter med endetarmskreft blir stadig bedre. Lokalt tilbakefall for pasienter kurativt operert for endetarmskreft 5 år etter operasjon er redusert fra 14,9 % i perioden 1993-1997 til 8,8 % i perioden 2004-2006. I de samme tidsperiodene har 5-års totaloverlevelse økt fra 60,5 % til 71,0 %. Dette viser tall fra Colorectalcancerregisterets årsrapport for 2009. 

Colorectalcancerregisterets årsrapport for 2009 er for første gang slått sammen med årsrapporten til faggruppe for tykk- og endetarmskreft. Rapporten for 2009 omfatter både pasienter kurativt operert med endetarmskreft i perioden 1993-2007, og pasienter som er diagnostisert med tykktarmskreft i 2007.

Rapporten viser, ved siden av bedre behandlingsresultater, at stadig færre operasjoner av pasienter med endetarmskreft foregår på små sykehus. Andelen som behandles på sykehus som opererer ≤5 pasienter årlig i gjennomsnitt er redusert fra 9,4 % i perioden 1993-1997 til 2,1 % i 2007, og flere behandlet ved sykehus som opererer fler enn 25 pasienter årlig.

Av sykehusene som har sluttet å operere endetarmskreft har kun et fåtall avviklet den operative behandlingen av pasienter med tykktarmskreft.

Faggruppe for tykk- og endetarmskreft har i 2009 hatt som hovedoppgave å utarbeide Handlingsprogram for tykk- og endetarmskreft etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Handlingsprogrammet ble offentliggjort i april 2010.