7 av 10 med endetarmskreft overlever sykdommen, færre får tilbakefall

Nye tall fra Kreftregisteret viser at behandlingsresultatene for pasienter med endetarmskreft blir stadig bedre. Stadig færre får lokalt tilbakefall og stadig flere lever 5 år etter at de er blitt diagnostisert med sykdommen. Dette viser tall fra Colorectalcancerregisterets årsrapport for 2009.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Nye tall fra Kreftregisteret viser at behandlingsresultatene for pasienter med endetarmskreft blir stadig bedre. Lokalt tilbakefall for pasienter kurativt operert for endetarmskreft 5 år etter operasjon er redusert fra 14,9 % i perioden 1993-1997 til 8,8 % i perioden 2004-2006. I de samme tidsperiodene har 5-års totaloverlevelse økt fra 60,5 % til 71,0 %. Dette viser tall fra Colorectalcancerregisterets årsrapport for 2009. 

Colorectalcancerregisterets årsrapport for 2009 er for første gang slått sammen med årsrapporten til faggruppe for tykk- og endetarmskreft. Rapporten for 2009 omfatter både pasienter kurativt operert med endetarmskreft i perioden 1993-2007, og pasienter som er diagnostisert med tykktarmskreft i 2007.

Rapporten viser, ved siden av bedre behandlingsresultater, at stadig færre operasjoner av pasienter med endetarmskreft foregår på små sykehus. Andelen som behandles på sykehus som opererer ≤5 pasienter årlig i gjennomsnitt er redusert fra 9,4 % i perioden 1993-1997 til 2,1 % i 2007, og flere behandlet ved sykehus som opererer fler enn 25 pasienter årlig.

Av sykehusene som har sluttet å operere endetarmskreft har kun et fåtall avviklet den operative behandlingen av pasienter med tykktarmskreft.

Faggruppe for tykk- og endetarmskreft har i 2009 hatt som hovedoppgave å utarbeide Handlingsprogram for tykk- og endetarmskreft etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Handlingsprogrammet ble offentliggjort i april 2010.