57 millioner til kreftvaksine

Regjeringen foreslår en bevilgning på 57 millioner kroner til innføring av vaksine mot livmorhalskreft. - Vaksinen er en effektiv forebyggingsstrategi mot livmorhalskreft. Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag som viser dette, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Fotograf: Bjørn Sigurdsøn, ScanpixRegjeringen foreslår en bevilgning på 57 millioner kroner til innføring av vaksine mot livmorhalskreft. Vaksinen forebygger smitte av humant papillomavirus (HPV) som kan gi livmorhalskreft. Den blir en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7.klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.

- Vaksinen er en effektiv forebyggingsstrategi mot livmorhalskreft. Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag som viser dette, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.