4300 krefttilfeller i Norge kan skyldes røyking

4300 tilfeller i Norge kunne vært unngått ved fravær av tobakk. Dette anslaget er basert på en ny studie av sammenhengen mellom røyking og kreft i Norge og 9 andre europeiske land. Røykeslutt er ett av de enkleste og mest virkningsfulle tiltakene for å redusere risikoen for å få flere krefttyper, sier overlege Elisabete Weiderpass ved Kreftregisteret som har deltatt i studien.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

4300 krefttilfeller i Norge kunne vært unngått ved fravær av tobakk. Dette anslaget er basert på en ny studie av sammenhengen mellom røyking og kreft i Norge og 9 andre europeiske land publisert i Journal of Clinical Oncology. Studien viser også at risikoen blant dem som har sluttet å røyke, er betydelig lavere enn blant dem som fortsatt røyker. Røykeslutt er ett av de enkleste og mest virkningsfulle tiltakene for å redusere risikoen for å få flere krefttyper, sier overlege Elisabete Weiderpass ved Kreftregisteret som har deltatt i studien.

Ett av tre tilfeller av en rekke kreftformer skyldes røyking. Dette viser en studie av sammenhengen mellom røyking og kreft i 10 europeiske land publisert i Journal of Clinical Oncology.

Landene som bidro, var Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Storbritannia. Beregninger viser at 270 000 krefttilfeller i 2008 kunne vært unngått dersom røyking ikke hadde forekommet i disse landene. Studien fant at røykere hadde 2,6 ganger så stor risiko for å få en røykrelatert kreftdiagnose sammenlignet med dem som aldri hadde røykt. De som hadde sluttet å røyke, hadde 1,5 gang så høy risiko.  

Tobakk er kjent som en hovedårsak eller bidragende årsak til en rekke krefttyper, blant annet lungekreft, tykk- og endetarmskreft, bukspyttkjertelkreft og kreft i munnhule og svelg. I 2010 stod denne gruppen tobakksrelatert kreftsykdom for i overkant av 40 % av all kreftforekomst i Norge.

- Hvis en legger våre tall til grunn, vil rundt 4300 norske krefttilfeller i 2010 kunne tilskrives tobakksbruk, sier overlege Elisabete Weiderpass på Kreftregisteret som har deltatt i studien. Det å stumpe røyken er ett av de enkleste og mest virkningsfulle tiltakene for å redusere risikoen for å få en rekke krefttyper.

Noen av de tobakksrelaterte kreftformene har svært dårlig prognose, og mange dør raskt fordi kreften oppdages sent i sykdomsforløpet. 5-års relativ overlevelse for kreft i lunge, bukspyttkjertel, lever og spiserør er blant de laveste i Norge med kun rundt 10% langtidsoverlevere.

tor.johnsen@kreftregisteret.no

Tobakksrelatert kreft - forekomst 2010


Tobakk er kjent som en hovedårsak eller bidragende årsak til en rekke kreftformer. Den beste kjente er lungekreft, som er den 3. mest vanlige kreftformen i Norge, og de aller fleste tilfellene av lungekreft kunne vært unngått uten røyk. I tabellen finner du en oversikt over denne og andre kreftformer hvor bruk av tobakk øker risikoen.  

Kreftform

Menn

   Kvinner

Munnhule, inkl. tunge og andre deler av munnhulen   

183

119

Svelg

94

43

Strupehode

100

20

Lunge

1159

1267

Nese og mellomøre

20

20

Spiserør

188

65

Magesekk

306

176

Lever

124

75

Bukspyttkjertel

315

335

Tykktarm

1284

1259

Endetarm

760

569

Livmorlegeme

 

752

Livmorhals

 

322

Nyre

537

279

Eggstokk (mucinøs)

 

29

Urinblære, urinleder og urinrør

923

363

Myelogene leukemier

335

269

 Totalt antall

6328

5962