30 prosent flere får kreft i 2020

Antall krefttilfeller kommer til å øke med om lag 30 prosent frem mot 2020, og nesten 31 000 nordmenn vil få en kreftdiagnose dette året. Det viser beregninger fra Kreftregisteret, publisert som en del av rapporten Cancer in Norway 2005.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Cancer in Norway 2005Antall krefttilfeller kommer til å øke med om lag 30 prosent frem mot 2020, og nesten 31 000 nordmenn vil få en kreftdiagnose dette året. Det viser beregninger fra Kreftregisteret, publisert som en del av rapporten Cancer in Norway 2005.