30 år med forskning på tarmkreft

Hvert år rammes over 3 500 mennesker i Norge av tarmkreft, og om lag 1 500 dør av dette. Tarmkreft er den hyppigste kreftformen som ikke er kjønnsbestemt. Gastrolege Geir Hoff ved Sykehuset Telemark og Kreftregisteret leder nå et stort forskningsprosjekt for å se hvilken effekt masseundersøkelse og tidlig behandling har på forekomst og dødelighet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Hvert år rammes over 3 500 mennesker i Norge av tarmkreft, og om lag 1 500 dør av dette. Tarmkreft er den hyppigste kreftformen som ikke er kjønnsbestemt. Gastrolege Geir Hoff ved Sykehuset Telemark og Kreftregisteret leder nå et stort forskningsprosjekt for å se hvilken effekt masseundersøkelse og tidlig behandling har på forekomst og dødelighet.

Norge har hatt en bratt økende forekomst av tarmkreft, uten at noen vet hvorfor. I følge WHOs statistikk er det bare fem andre land i verden som har høyere forekomst. Hvert år får 3 500 nordmenn sykdommen og 90 prosent av tilfellene diagnostiseres etter 50-års alder.

11 doktorgrader

I snart 30 år har gastrolege Geir Hoff forsket på endoskopi-teknikker, screening og forebygging av tarmkreft. Han har viet store deler av sitt yrkesaktive liv til forskning på kreft i tykk- og endetarm. Hoff er dr. med og professor-II ved Universitetet i Oslo og deler tiden hovedsaklig mellom jobben som forskningssjef ved Sykehuset Telemark og Kreftregisteret i Oslo. Studiene til Geir Hoff har gitt 11 doktorgradsarbeider og resultert i mer enn 100 forskningsartikler.

66 000 deltar i studien

Hoff har helt siden 1980-årene drevet fram randomiserte studier på screening for tarmkreft, først med en studie i Telemark i 1983-96 og senere med NORCCAP-studien i Oslo og Telemark i 1999-2001. I NORCCAP-studien fikk 13 000 undersøkt halve tarmen ved sigmoidoskopi, som er en undersøkelsesmetode hvor det brukes et bøyelig kikkertliknende instrument for å undersøke den nedre delen av tykktarmen. Blant de som ble undersøkt sank dødeligheten med så mye som 59 prosent, mens kontrollgruppen hadde 30 prosent redusert dødelighet.

Start i januar 2011

Sammen med lege Michael Bretthauer leder Geir Hoff nå en stor europeisk studie på koloskopiscreening (NordICC). Studien startet i Polen og Nederland i 2009, men nå skal flere tusen personer fra Vest-Agder innlemmes i prosjektet. Forskningsrådet har bevilget 14 millioner til drift av et eget screening-senter i Kristiansand, og de første norske deltakerne undersøkes i januar 2011 og inkluderes i studien fortløpende.

Screening kommer

Norge er blant et mindretall av land i Europa som ikke har et nasjonalt screeningprogram eller pilotprosjekt på kreft i tykk- og endetarm. Geir Hoff har arbeidet i flere år for å få politisk gjennomslag og bevilgninger for et slikt screeningprogram. Og han er i ferd med å lykkes. Helsedirektoratet har nå til vurdering spørsmålet om å sette i gang et pilotprosjekt for screening. Departementet vil avvente Helsedirektoratets samlede vurdering før det tas endelig stilling i saken, men har i statsbudsjettet for 2011 foreslått avsatt 25 millioner kroner til et mulig pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft i to helseforetak.

Gledelig

- Dette er gledelig og et skritt i riktig retning, sier Geir Hoff. Han mener et effektivt program vil kunne spare menneskeliv og kostnader gjennom redusert behov for dyre medisiner og annen behandling.

Les hele saken på HELSE SØR-ØSTs nettsider