Seminar om strategier for forebygging av HPV-relaterte kreftformer

Kreftregisteret skal 18 april arrangere seminaret «Strategies for prevention of HPV-related cancers» som fokuserer spesielt på å fremme samarbeid mellom helsepersonell og forskere som jobber med HPV-relaterte kreftformer. Gjennom et slikt initiativ ønsker vi å styrke innsatsen for å redusere forekomsten av slike kreftformer. Med riktig kunnskap og tilgang på ressurser kan vi sammen arbeide mot en fremtid uten HPV-relatert kreft.

HPV kan føre til mange alvorlige kreftformer, men kan forebygges og til og med elimineres dersom den oppdages tidlig. Å få til effektive strategier og internasjonalt tverrfaglig samarbeid for å forebygge denne sykdommen er viktig.

HPV CANCer ELimination (CANCEL) forum ble arrangert første gang 21 mars 2022, og det har siden blitt arrangert 5 seminarer med ulike bidragsytere. Målsettingen er å samle, informere og legge til rette for samarbeid mellom helsepersonell og forskere som jobber med HPV-relatert kreft.

Kreftregisterets HPV forskningsgruppe fikk høsten 2023 tildelt seminarmidler fra Norsk Forening for Epidemiologi (NOFE) og gikk i gang med å planlegge seminaret “Strategies for prevention of HPV-related cancers». Både nasjonale og internasjonale forskere mobiliseres når man sammen skal gå gjennom følgende temaer:

  • CervicalScreen Norway today and future perspectives
  • HPV vaccination in Norway today – how to increase impact?
  • Strategies to prevent non-cervical HPV-related cancers
  • Preventing cervical cancer: Global perspective

Se program her

Seminaret legger til rette for et utvidet kunnskapsgrunnlag, og vi får samlet et mangfold av perspektiver og erfaringer. Å lære av hverandres ekspertise, samt å fremme samarbeid vil bidra til fremgang innen forebygging og behandling av HPV-relatert kreft.

Seminaret gjennomføres med hybridløsning hvor arrangementet vil streames, men det også vil være mulighet for fysisk deltakelse (begge krever påmelding – påmelding finner du i linken nedenfor):

Påmelding til "Strategies for prevention of HPV-related cancers"