For få starter med behandling som anbefalt

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft er et av registrene som har avdekket forskjeller i oppstart av behandling for en pasientgruppe med alvorlig brystkreft, i forbindelse med at Kreftregisteret publiserte årsrapportene fra kvalitetsregistrene for 2023.
Sist oppdatert:

Rapportene gir en oversikt over kvaliteten på diagnostikk og behandling for kreftpasienter i Norge. Flere av årets rapporter viser tider i behandlingsforløpene for grupper av pasienter det er spesielt viktig at får rask utredning og behandling.

Rapportene fra 2023 viser at enkelte kreftbehandlinger starter senere enn anbefalt. Hvor fort behandlingen kommer i gang, avhenger av hvor pasienten bor, også når kreftdiagnosen er alvorlig, og rask behandling er avgjørende for prognose.

Pakkeforløpene er standardiserte behandlingsveier som skal sikre at alle pasienter får samme høye kvalitet på behandling uansett hvor i landet de befinner seg.

- Dette er forløpstider som er etterspurt fra de kliniske miljøene, og som er et nyttig supplement til pakkeforløpstidene for kreft, sier Liv Marit Dørum, fagansvarlig for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret.

Det er flere faktorer som påvirker oppstart av behandling – det sier overlege Egil Blix til VG. Han er ansatt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og medlem av fagrådet i Brystkreftregisteret med særlig ansvar for den medikamentelle kreftbehandlingen.

Mange faggrupper er involvert i kreftbehandlingen. Både patologens svartid, og rask time hos behandlende lege, er avgjørende for forløpstidene. I VG formidler han også at det finnes en internasjonal studie som viser at tid til behandlingsstart, kan påvirke overlevelsen for pasienter med trippel negativ brystkreft.  

I tillegg til å følge kvaliteten på utredning og behandling av kreft, inneholder også årsrapportene pasientenes erfaringer med helsetjenesten og livskvalitet etter kreft. Pasientene er stort sett fornøyd med behandlingstilbudet ved sykehusene. Dette stemmer godt overens med at årsrapportene samlet viser at helseforetakene har god kvalitet på kreftbehandlingen. Det er allikevel viktig at helseforetakene følger opp resultatene fra kvalitetsregistrene. Alle landets helseforetak har fått tilbakemelding om hvilke resultater de spesielt bør følge opp i år.

- Vi opplever at helseforetakene bruker resultatene aktivt i kvalitetsforbedringsarbeid, sier Dørum.

Les mer om årsrapportene fra kvalitetsregistrene.

Nye tall om behandling av brystkreft: - Bekymringsverdig.