AI4LUNGS- et Europeisk samarbeid om behandling av lungesykommer med KI-basert diagnostikk

Utvikling av dataprogrammer som bruker kunstig intellingens (KI) til å hjelpe legene med å bedre forstå og behandle lungesykdommer.

Lungesykdommer forårsaker alvorlig sykdom og millioner av dødsfall årlig, og utgjør en betydelig global helsetrussel. En av de viktigste utfordringene i behandling av lungesykdom er det brede spekteret av sykdomstilstander. Dessverre krever tradisjonelle kliniske tilnærminger omfattende tverrfaglige team og en rekke diagnostiske verktøy, noe som fører til økt tids- og ressursbruk og økte kostnader.  

AI4LUNGS er et forsknings- og innovasjonsprosjekt der hovedmålet er å utvikle og kvalitetssikre KI-verktøy som skal gi støtte til klinikerne ved klassifisering av interstitielle lungesykdommer (ILD), infeksjonssykdommer i lunge og kreft, og bidra til bedre diagnostikk og behandling av disse sykdommene. I tillegg til å støtte klinkerne i beslutninger, skal verktøyet effektivisere og digitalisere prosedyrer og forhåpentligvis redusere behovet for flere undersøkelser sammenlignet med tradisjonelle tilnærminger. Gjennomførbarhet og effektivitet av de utviklende løsningene skal evalueres gjennom to pilotprosjekter. Prosjektperioden er på 3,5 år.

Kreftregisterets bidrag i prosjektet

Kreftregisteret har i prosjektet ansvar for å utvikle en Data Management Plan (DMP), spesifisere hvilke data som skal inngå i prosjektet (retrospektivt og prospektivt) og få til harmonisering og standardisering av de aktuelle variablene. I dette arbeidet er det blant annet viktig å sørge for at de data som skal inngå i prosjektet er nødvendige og relevante for det de skal brukes til, samt at man følger dataminimeringsprinsippene i GDPR.

EU-finansiering og teamet bak prosjektet

Teamet bak prosjektet AI4LUNGS.jpg

Foto:INESC TEC

AI4LUNGS har mottatt en finansiering på € 6.9 millioner fra EU-kommisjonen og European Health and Digital Executive Agency (HADEA) innenfor området HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage: Computational models for new patient stratification strategies (RIA). Les mer om AI4LUNGS her.

Prosjektet ledes av det portugisiske forskningsinstituttet INESC TEC. Det involverer et mangfoldig konsortium som representerer 10 land og består av totalt:

  • 9 organisasjoner innen KI og klinisk forskning og utdanning
  • 3 kliniske sentre
  • 4 partnere med informasjonssystemer, sikker datahåndtering, samsvar og innovasjon som spesialfelt
  • 1 statlig organisasjon dedikert til helsepolitisk utvikling og regulering
  • 1 organisasjon med ansvar for prosjektformidling og kommunikasjonsaktiviteter

Det tverrfaglige og internasjonale samarbeidet sikrer at prosjektet har den nødvendige kompetansen til å forbedre diagnostikk og behandling gjennom å utvikle toppmoderne KI-teknologier.

AI4LUNGS-prosjektet startet offisielt 1. januar 2024 og oppstartsmøtet fant sted 27. og 28. februar 2024 i Porto, Portugal, arrangert av INESC TEC.

I løpet av de neste månedene vil prosjektnyheter, publikasjoner og resultater være tilgjengelige på den offisielle prosjektnettsiden på www.ai4lungs.eu og distribueres via prosjektets sosiale mediekanaler på LinkedIn @AI4LUNGS og på X (tidligere Twitter) @AI4LUNGS.


Samarbeidspartnere.png