- En ny trussel mot folks helse

Trendene for nikotin og tobakk er i endring. Flere unge røyker av og til, og bruk av e-sigaretter brer om seg, også blant unge. Forsker i Kreftregisteret, Steinar Solberg, kaller trendene en ny trussel mot folks helse.
Sist oppdatert:

Verdens tobakksfrie dag markeres 31.mai, og i den anledning løfter Kreftforeningen problemstillingen om hvordan framtidige generasjoner kan bli tobakk- og nikotin-frie – og om samfunnet har hvilt for lenge i troen på at kampen mot tobakk i praksis var vunnet.

Gjennom flere år har andelen røykere nemlig sunket markant, og blant unge var røyken en periode nærmest eliminert, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

- Etter en lang periode med en jevn og fin nedgang i andelen daglige røykere, ser vi nå noen truende elementer. Det er særlig at festrøyking eller av og til-røyking blant ungdom ser ut til å øke. I tillegg blir det stadig mer snusbruk, og vi har fått inn e-sigaretter, som er en ny trussel mot folks helse, sier thorax-kirurg og forsker hos Kreftregisteret ved FHI, Steinar Solberg.

Han ser med uro på utviklingen der det nå er 17 prosent av de unge som røyker av og til. Andelen unge dagligrøykere er fortsatt lav, og ligger på rundt 3 prosent, men bekymringen er at den sterkt avhengighetsskapende nikotinen skal feste grepet om nye generasjoner, og at flere av de som røyker av og til på sikt skal havne i kategorien dagligrøyker.

– Nikotin er definert som et giftstoff og må behandles som det. Derfor er det også viktig å forhindre så mye som mulig av bruken, slik at når ungdommen vokser opp, så kan de ha rene og gode lunger og god helse, sier Solberg.

– Kunne vært avskaffet

I forbindelse med Kreftforeningens markering av Verdens tobakksfrie dag har Solberg og kollegaer sett nærmere på hva som kan skje i framtiden dersom flere nye røykere blir rekruttert blant dagens unge.

Lungekreft er en av de alvorlige farene ved røyking, og for hvert årskull er det ikke mange prosent dagligrøykere som skal til før det er flere hundre som kan bli rammet av lungekreft i løpet av livet.

– Hvis ingen av de unge røyker, så vil vi nesten kunne avskaffe lungekreft. Hvis derimot mellom fem og ti prosent av ungdommen røyker og forblir røykere gjennom livet, så kan det bli til et tusentalls lungekrefttilfeller – bare i ett årskull, påpeker han.

Grafen viser hvor mange personer i et årskull som kan ventes å få lungekreft, avhengig av andel som røyker daglig. Forskningen har ulike anslag for hvor mange som utvikler lungekreft dersom de røyker daglig hele sitt voksenliv, men flere studier kommer til en andel på rundt 20 prosent, som er anslaget Kreftregisteret har brukt her.