2024

Størst gevinst for de som møter hver gang

27.06.2024

Kvinner i alderen 50 til 69 år inviteres til Mammografiprogrammet hvert annet år. Studier viser at det er kvinnene som møter jevnlig som har aller størst nytte av tilbudet.

For få starter med behandling som anbefalt

13.06.2024

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft er et av registrene som har avdekket forskjeller i oppstart av behandling for en pasientgruppe med alvorlig brystkreft.

- En ny trussel mot folks helse

31.05.2024

Trendene for nikotin og tobakk er i endring. Flere unge røyker av og til, og bruk av e-sigaretter brer om seg, også blant unge. Forsker i Kreftregisteret, Steinar Solberg, kaller trendene en ny trussel mot folks helse.

38.094 nye krefttilfeller i 2023

07.05.2024

Kreftforekomsten i Norge flater ut eller går nedover for flere kreftformer. – Vi er særlig glade for å se en markert nedgang i lungekreft blant kvinner, sier direktør for Kreftregisteret ved FHI, Giske Ursin.

Kreftregisteret arrangerte 18. april 2024 seminaret “Strategies for prevention of HPV-related cancers”

06.05.2024

“Strategies for prevention of HPV-related cancers”, er et viktig forum for forskningsmiljøet innen HPV-relatert kreft.

AI4LUNGS

26.03.2024

Utvikling av dataprogrammer som bruker kunstig intellingens (KI) til å hjelpe legene med å bedre forstå og behandle lungesykdommer (Foto:Peak Stock).

Seminar om strategier for forebygging av HPV-relaterte kreftformer

07.03.2024

Kreftregisteret skal 18 april arrangere seminaret «Strategies for prevention of HPV-related cancers» fokuset er samarbeid mellom aktører som jobber med HPV-relaterte kreftformer.

Benzen mulig årsak til lungekreft blant offshorearbeidere

26.02.2024

Ny norsk studie peker på mulig sammenheng mellom benzen og lungekreft.

Sunne livsstilsendringer ga lavere kreftrisiko

13.02.2024

Selv i godt voksen alder har sunne livsstilsendringer effekt på kreftrisiko, viser stor, ny studie.