Internasjonal studie: Bekrefter sammenheng mellom kreft og CT-skanninger hos unge

CT-undersøkelser øker risikoen for kreft hos unge mennesker, viser en ny studie. – Selv om risikoøkningen er liten, er det viktig å minimere risikoen så mye som mulig, sier forsker ved Kreftregisteret, Kristina Kjærheim.
Sist oppdatert:

Forskningsfunn: En multinasjonal studie som inkluderer nesten én million personer bekrefter sammenhengen mellom eksponering for stråling fra CT-skanninger hos unge mennesker og økt risiko for blodkreft.

Dette er hovedkonklusjonen i studien som er ledet av Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), og der Kreftregisteret i Norge også har bidratt sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA, tidligere Statens strålevern) og Universitetet i Sørøst-Norge.

– Resultatene viser en klar sammenheng mellom de totale stråledosene mot benmargen fra CT-skanninger og risikoen for å utvikle ulike typer blodkreft hos barn og unge, sier medforfatter og forsker ved Kreftregisteret, Kristina Kjærheim.

Studien ble nylig publisert i Nature Medicine, og resultatene understreker at strenge stråleverntiltak fortsatt er viktig.

Les hele studien her:
Risk of haematological malignancies from CT radiation exposure in children, adolescents and young adults

Kreft er en sjelden sykdom hos barn, men hvis barn først rammes av kreft, så får de i all hovedsak leukemier, lymfomer eller hjernesvulst. Hvert år får rundt 170 barn i Norge kreft.

Internasjonalt samarbeid

– Fordelene med CT for bildediagnostikk i pasientbehandling er ubestridte, og strålingen fra en enkelt undersøkelse anses som lav. Likevel har den omfattende bruken de siste tiårene skapt bekymring i de medisinske og vitenskapelige miljøene på grunn av den potensielle økningen i kreftrisiko, spesielt hos unge pasienter, sier Kjærheim.

Tidligere studier har antydet økt risiko for kreft hos barn utsatt for CT-skanning, men slike studier har typisk hatt flere metodiske begrensninger.

Derfor gikk fagfolk fra ni europeiske land (Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Storbritannia) sammen om en multinasjonal, europeisk-finansiert studie, EPI-CT, koordinert av International Agency for Research on Cancer (IARC).

– Arbeidet her har vært omfattende, og innebar å trekke ut data fra radiologiregistrene ved 276 sykehus, som så ble koblet til befolkningsbaserte registre i ni land. Samtidig måtte vi ivareta personvernet til pasientene som ble inkludert, sier Elisabeth Cardis, leder for strålingsgruppen ved ISGlobal og seniorforfatter av studien.

Avhenger av stråledose

Studien analyserte data fra nesten én million mennesker, som var blitt undersøkt med minst én CT-skanning før fylte 22 år. Stråledosen mot benmargen, der blodcellene blir produsert, ble beregnet for hver enkelt.

Ved å knytte denne informasjonen til nasjonale kreftregistre, kunne EPI-CT-forskerne finne ut hvem som utviklet blodkreft over tid. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 7,8 år, men for de som hadde CT-skanning i de første årene av teknologien, kunne forskerne følge med på kreftforekomsten i over 20 år etter den første skanningen.

Risikoen for å utvikle kreft økte litt for hver stråledose pasienten ble utsatt for.

– Vi ser at hvis 10 000 barn får en CT-skanning, kan vi vente å se omtrent 1-2 tilfeller av kreft hos disse i løpet av 12 år etter undersøkelsen, sier førsteforfatter Magda Bosch de Basea, ved ISGlobal.

Må være god grunn for undersøkelsen

I dag gjennomgår mer enn én million barn i Europa CT-skanninger hvert år.

Selv om stråledosene fra CT-undersøkelser har gått betydelig ned de siste årene, viser funnene i denne studien at det fortsatt er viktig med strenge stråleverntiltak, spesielt for de yngste pasientene.

– Undersøkelsen må være riktig begrunnet, mulige alternativer må være vurdert, og det er viktig å sikre at dosene er så lave som mulig, samtidig som bildekvaliteten må være god nok, forklarer Cardis.