Ny versjon av Kreftregisterets dynamiske statistikkbank

Nå oppdateres Kreftregisterets dynamiske statistikkbank, slik at det også vil bli mulighet for å hente ut statistikk for prevalens i tillegg til insidens for kreft i Norge.

Kreftregisterets dynamiske statistikkbank har til nå inneholdt insidens (nye tilfeller) av kreft i Norge. Nå oppdateres imidlertid statistikkbanken, fra onsdag 25 oktober blir det også mulighet for å hente ut prevalens for kreft i Norge. Prevalens angir antallet eller andelen i befolkningen som har en viss sykdom innenfor en gitt tidsperiode, i dette tilfelle informasjon om antallet personer som lever med kreft eller som har gjennomgått kreftsykdom.

Dette kan gi et perspektiv på sykdomsbyrden for samfunnet og informasjonen kan være nyttig i f.eks. planlegging av helsetjenester.

Det blir nå, for prevalensstatistikken, mulighet for en mer grafisk fremstilling med figurer, noe som tidligere har vært etterspurt. Vi håper at brukerne blir fornøyde med den nye løsningen.

Mer informasjon om Kreftregisterets dynamiske statistikkbank og andre verktøy.