Null tilfeller av livmorhalskreft blant 25-åringene i 2022

Omfanget av forstadier til livmorhalskreft har stupt blant 25-åringer – og ingen i dette alderskullet fikk kreft i 2022. Det viser tallene for det aller første kullet med jenter som fikk tilbud om HPV-vaksine på 7.trinn.
Sist oppdatert:

De første jentene som fikk tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet har nå rundet 25 år, og er med det i målgruppen for Livmorhalsprogrammet.

– Akkurat dette kullet har vi ventet spent på i flere år nå – for det er fra nå av vi virkelig kommer til å få fasiten på hvilken effekt HPV-vaksinen har i befolkningen. Og så langt er resultatene fantastiske; null krefttilfeller i 2022 blant 25-åringene – og omfanget av alvorlige celleforandringer er faktisk halvert, bare fra 2021 til 2022, sier Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet.

De gledelige resultatene kommer fram i Livmorhalsprogrammets årsrapport for 2022.

Rapporten viser at det i 2022 ikke ble registrert ett eneste tilfelle av livmorhalskreft blant kvinner på 25 år eller yngre.

I tillegg har det altså vært et markant fall i omfang av alvorlige celleforandringer. I 2021 ble det avdekket slike forandringer hos 4 prosent av alle 25-åringene som screenet seg. I 2022 hadde denne andelen falt til 1,7 prosent. I antall tilfeller utgjør dette 391 i 2021 og 191 i 2022.

– Det er også fint å se at gjennom hele den siste fem-årsperioden har dette tallet sunket jevnt og trutt, og i 2018 var det mer enn 500 25-åringer som fikk påvist alvorlige celleforandringer – men det er altså fra 2021 til 2022 at det virkelig store droppet skjer, sier Tropé.

Kilde: Kreftregisteret

Hun er veldig glad for å se disse tallene, og er nå spent på hvordan den videre utviklingen blir, etter hvert som enda flere vaksinerte årskull kommer inn i screeningprogrammet. 

Glad for å se 0-en

Og at det også var null tilfeller av livmorhalskreft blant 25-åringene i 2022 er ekstra gledelig.

imagel73b.png

– Nå er jo livmorhalskreft blant så unge kvinner heldigvis veldig sjeldent, tross alt – så vi kan jo ikke helt utelukke at det var en tilfeldighet akkurat i 2022. Men det er i alle fall et tall som det er vel verdt å stanse opp og glede seg over – og så er det faktisk 20 år siden sist det var null tilfeller blant akkurat 25-åringene, sier hun.

I årene forut for 2022 lå antall krefttilfeller blant 25-åringene på mellom fem og ni per år.

Tropé er også svært fornøyd med at det også totalt sett, i hele befolkningen, var en nedgang i antall tilfeller av livmorhalskreft i 2022 – 302, mot 367 i 2021.

Kan fortsatt gjøre mer

Hun understreker likevel at det nok er for mye å håpe på at vi nå har sett det siste tilfellet av livmorhalskreft blant unge kvinner.

– Vi må være forberedt på at vi fortsatt kommer til å se en del tilfeller av både forstadier og kreft, også blant de yngste i screeningprogrammet.

Det er flere årsaker til at fagmiljøet er forberedt på dette. Noen av grunnene er:

  • Ikke alle som i dag er i 20-årene ble vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet – og særlig helt i starten var dekningsgraden lavere enn den er i dag.
  • Vaksinen som gis dekker ikke alle variantene av HPV
  • Det kan være noen som ikke har effekt av vaksinen
  • Noen kan være smittet før de fikk vaksine

I tillegg kan det bli en ny økning i omfanget av celleforandringer dersom enda flere screener seg, og også fordi alle som møter til screening nå blir testet med en enda mer følsom test.

– Uansett venter vi nå spent på fortsettelsen – og tallene for 2022 er virkelig både motiverende og inspirerende. Vi håper og tror nå at disse gode resultatene kan gi oss alle et dytt for å gjøre den lille ekstra innsatsen som skal til for at enda flere i befolkningen skal kunne bli enda bedre beskyttet og få tilbud om vaksine, særlig unge kvinner og menn under 30 og spesielle risikogrupper, sier hun.