Livmorhalskreft og feilmargin

Hvor sikker kan du egentlig være på at du har fått riktig svar på livmorhalsprøven din? Etter oppslag på TV2 og i andre medier skjønner vi at det er lett å bli usikker.
Sist oppdatert:

De siste dagene har vi fått høre historien om Maren – en ung kvinne som gjorde alt som hun skulle da hun sjekket seg for celleforandringer. Likevel fikk hun påvist kreft, bare ett og et halvt år etter at hun tok prøven.

Historier som dette er noe av det tyngste vi som arbeider på dette feltet opplever, og det vi gjør alt vi kan for at kvinner skal slippe å oppleve.

Vi oppfatter nå at mange sitter igjen med et inntrykk om at feilmarginen på celleprøven totalt sett er på 50 prosent. Altså at det er en 50/50 sjanse om svaret du får på prøven er riktig.

Dette stemmer ikke. 

Slik ser tallene ut.

Av 10.000 kvinner som har normal celleprøve, så er det én til to som utvikler livmorhalskreft i tiden før neste anbefalte undersøkelse. Det vil si 0,01 – 0,02 prosent.

Så, har du fått beskjed om at livmorhalsprøven din er normal, så er risikoen for at du skal få påvist livmorhalskreft i løpet av de nærmeste årene veldig lav. 9999 av 10.000 kvinner med normal celleprøve får ikke påvist kreft.

Men – likevel skjer det av og til, og ingen test er 100 prosent sikker.

Kontakt lege dersom du opplever symptomer

Derfor er det så viktig at du tar kontakt med legen med symptomer og plager som måtte dukke opp – selv om du tok livmorhalsprøve for kort tid siden. Og av legen må du kunne kreve å bli tatt på alvor, og ikke avvist, selv om du nylig har tatt prøve eller er ung.

Symptomer på celleforandringer og forstadier til livmorhalskreft kan være uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie, vedvarende smerter i underlivet eller unormal utflod.

Symptomene kan ligne på andre tilstander som er viktig å undersøke - og i de fleste tilfellene er det andre årsaker enn kreft som ligger bak. 

Og det er lurt å gi tydelig beskjed om akkurat hvilke plager du har, og hvorfor du ønsker en sjekk. Har du symptomer er det heller ikke nødvendigvis en vanlig screeningprøve som er den riktige måten å utrede deg på – livmorhalsprøven er beregnet på kvinner som er symptomfrie, og som i utgangspunktet er friske.

14 tilfeller av kreft etter normal prøve

Ser vi på de konkrete tallene her til lands for unge kvinner mellom 25 og 34 år, så ble nærmere 100.000 prøver analysert i 2021. Det ble avdekket høygradige celleforandringer hos 4200 kvinner. Disse blir dermed fulgt opp og behandlet.

I 2021 var det totalt var det 51 tilfeller av livmorhalskreft i denne aldersgruppen.

14 kvinner fikk en kreftdiagnose, selv om de hadde fått et normalt prøvesvar mindre enn tre år i forveien.

Det gir oss en andel på 1 til 2 krefttilfeller per 10.000 normale prøver.