Kreftstatistikken 2022: Næmere 500 flere tilfeller av føflekkreft

Nye krefttall viser en stor økning i forekomsten av melanom, også kjent som føflekkreft. I 2022 fikk 2911 personer diagnosen, det er 468 flere tilfeller enn året før.
Sist oppdatert:

Dette er et av de viktige funnene som kommer fram når Kreftregisteret publiserer statistikk for 2022 onsdag 10. mai.

Tallene for 2022 presenteres i et frokostmøte på Kreftforeningens vitensenter. Arrangementet strømmes her

Se alle tallene i rapporten Cancer in Norway 2022 (publiseres kl 9 onsdag 10. mai)

Økningen i melanom er tydelig hos begge kjønn, men aller sterkest hos kvinner. Tallene øker også i alle aldersgrupper.

imageopjmq.png
Figuren viser trenden for melanom hos kvinner og menn fra årtusenskiftet. Kurven stiger bratt mellom 2021 og 2022. Klikk for større bilde. 

- Og den aller kraftigste veksten finner vi hos de eldste, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

Sammen med kollegaer har hun forsøkt å finne årsaken til den høye forekomsten i 2022.

- Dette henger jo sammen med solingsvaner, og at mange har fått gjentatte solskader gjennom et langt liv. Vi vet imidlertid ikke nøyaktig hvorfor vi får et så kraftig byks akkurat fra 2021 til 2022, sier hun. Giske Usin hvit bg250.jpg

Spekulasjonene går likevel mot at det kan ha vært en del tilfeller som ikke ble oppdaget før i 2022 på grunn av pandemien.

- Hadde det ikke vært for covid, så mistenker vi at tallene for de to foregående årene hadde vært noe høyere enn de ble, sier Ursin. 

Hva har i så fall en slik forsinket diagnose hatt å si for hvordan det går med pasientene? Kreftregisteret har så langt ikke kunnet se noen entydige tegn til noe dårligere prognose på gruppenivå. 

- Og det er vi naturligvis glade for. Men dette følger vi tett med på, og da undersøker vi en rekke elementer, som stadie-fordeling og tykkelse på melanomene, overlevelse og dødelighet, sier Ursin.

Dødsårsaksregisteret er foreløpig ikke klare med sine tall ennå, men årlig dør rundt 300 personer av melanom.

– Skjer for lite for å forebygge

IngridSRoss-Kreftforeningen-350.jpg
Ingrid S. Ross
generalsekretær i Kreftforeningen

Kreftforeningen ser alvorlig på utviklingen - for pandemi eller ei - hudkreft er blant kreftformene som har økt aller mest i løpet av de siste ti-årene. 

– Vi er et av landene i verden med høyest forekomst av melanom, og at økningen bare fortsetter er dramatisk. Det må settes inn langt større ressurser for å forebygge mer. Vi fikk en nasjonal UV-/hudkreftstrategi for fem år siden, men opplever at foreløpig har ganske lite skjedd for å forebygge hudkreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid S. Ross.

Hun understreker at mange av disse krefttilfellene kunne vært unngått, og etterlyser en sterkere innsats fra helsemyndighetene.

– Her er forebyggingspotensialet stort – omtrent 9 av 10 tilfeller henger sammen med for mye UV-stråling, altså sol og solarium. Vi forventer at regjeringen tar disse nye tallene på alvor, og et minimum av tiltak ville være å regulere solariumsbruk med markedsføringsforbud, sier hun. 

Totalt 38 265 tilfeller i 2022

Den ferske statistikken fra Kreftregisteret viser at det totalt var 38 265 nye krefttilfeller i Norge i 2022.

Med det er forekomsten noe høyere enn året før.

Rapporten Cancer in Norway 2022 blir publisert på Kreftregistets nettsider 10. mai kl 9.

Samtidig blir også Kreftregisterets dynamiske statistikkbank oppdatert med alle tallene for 2022. 
Kreftregisterets statistikkbank

- En liten økning i krefttallene er ventet, siden vi blir stadig flere her til lands, og en stadig større andel av befolkningen er eldre, sier direktør Giske Ursin.

Økningen har imidlertid vært større enn det Kreftregisteret normalt ser.

- Som for melanom, så tror vi det også har vært noe underdiagnostikk for en del andre kreftformer som følge av pandemien, og at vi har brukt både 2021 og 2022 på å hente inn et etterslep, sier hun.

Hun understreker samtidig at Norge tross alt har vært heldig stilt, og at i all hovedsak har kreftpasienter både blitt utredet og behandlet etter anbefalingene, til tross for pandemisituasjonen.

Over 4000 nye tilfeller av brystkreft

Brystkreft er blant kreftformene med en tydelig økning. 4224 kvinner fikk brystkreft i 2022, noe som er det høyeste antallet Kreftregisteret noen gang har rapportert.

- Pandemien satte et tydelig preg på brystkreft-tallene, ikke minst i 2020, der mammografi-screeningen måtte stanse opp en periode, og det ble oppdaget langt færre tilfeller enn normalt, sier Ursin.

imageod7d.png
Antall tilfeller av brystkreft sank markant i pandemiåret 2020, da mammografiprogrammet måtte stenge ned. Påfølgende år har tallene økt igjen - og i 2022 er den største økningen blant eldre kvinner.

Mye av dette etterslepet ble hentet inn i løpet av 2021.

- Og det vi ser i de ferske tallene, er at brystkreft-økningen ikke kommer i målgruppen for screeningprogrammet, 50-69 år, men både for de som er eldre og de yngre ser vi en økning i år. Ikke minst ser vi en økning blant kvinner over 80 år. Denne utviklingen overrasker oss litt, så dette kommer vi til å følge med på videre, sier Ursin.

Fortsatt riktig retning for lungekreft

Lungekreft viser fortsatt en klar og gledelig nedgang hos både menn og kvinner i alle aldersgrupper, bortsett fra blant de aller eldste. Men – siden det fortsatt er en høy forekomst hos de eldste, så ligger antallet tilfeller totalt sett fortsatt høyt, og i 2022 var det totalt 3534 menn og kvinner som ble rammet av lungekreft.

For menn har ratene, altså antall tilfeller per 100 000 personer, stabilisert seg og gått nedover gjennom flere år. Menn passerte toppen i forekomst mellom 2000-2010.

- For kvinner har det vært mer uavklart, men nå håper vi at vi endelig kan konstatere at vi har passert toppen også her. Forhåpentlig skal utviklingen bare fortsette å gå videre nedover. Dersom ratene ikke øker igjen senere, så kommer 2018 til å bli stående som topp-året for lungekreft blant kvinner, sier direktør Giske Ursin.

 

De vanligste kreftformene i 2022, antall tilfeller

Kvinner
Brystkreft: 4224
Lungekreft: 1730
Tykktarmskreft: 1649
Melanom (føflekkreft): 1449
Hudkreft (unntatt melanom): 1375

Menn
Prostatakreft: 5474
Lungekreft: 1804
Hudkreft (untatt melanom): 1686
Tykktarmskreft: 1603
Melanom (føflekkreft): 1462