Forenklet kreftrapportering- en digital milepæl

For første gang har en kreftmelding blitt høstet direkte ut av journalsystemet, og sendt automatisk til et kvalitetsregister i Kreftregisteret. Meldingen kom fra Universitetssykehuset Nord-Norge, og dreide seg om prostatakreft.

‒ Dette er en stor og etterlengtet milepæl! Hvis vi kan klare å få til rutinemessige, automatiske uttrekk av de opplysningene vi trenger til Kreftregisteret direkte fra journalsystemene i sykehusene, så vil det være enormt arbeidsbesparende for de legene som ellers må rapportere inn til oss manuelt, sier Liv Marit Dørum fagansvarlig for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret.

Siden 2021 har Helse Nord og Helse Nord IKT jobbet sammen med leverandøren DIPS mot å kunne levere den aller første ordinære prostatakreftmeldingen til Kreftregisteret, direkte fra pasientjournalsystemet DIPS arena. Kreftregisteret har vært involvert i prosjektet siden høsten 2022.

Den 28 september 2023 ble milepælen nådd og pasientjournalsystemet hos UNN kan automatisk produsere kreftmeldinger om prostatakreft, ved at systemet gjenbruker informasjon som finnes i journalen.

Pingvinavisa, som er Universitetssykehuset i Nord-Norge sin egen publikasjon, kunne nylig melde at Kreftregisteret og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) hadde oppnådd denne nasjonale milepælen med forenklet kreftmelding, slik at leger med enkelhet kan sende prostatakreftmeldinger direkte til Kreftregisteret fra pasientjournalsystemet DIPS arena.

- Leger er pålagt å fylle ut kreftmeldinger for hver eneste kreftdiagnose som stilles, slik at Kreftregisteret skal holde oversikt og føre statistikk angående krefttyper, utbredelse og behandling. Takket være et slikt system er Kreftregisteret et foregangsregister på dette området, og leverer nøyaktige tall og statistikk og ikke minst forskningsresultater på ulike typer kreftformer, sier Liv Marit Dørum.

Dataverktøy som ikke snakker sammen er et stort problem i helsetjenesten, men nå er man kommet et stykke på vei ved urologisk seksjon ved UNN, slik at kreftrapportering forenkles. Kreftregisteret har egne meldeskjema for rapportering av kliniske kreftdata via en portal på Norsk Helsenett kalt KREMT ‒ Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste.

For alle andre kreftformer og sykdommer, så fyller leger og sykepleiere fortsatt inn alle data manuelt.

Kreftregisteret har 11 kvalitetsregistere i drift i dag som samler inn informasjon om utredning, behandling og oppfølging av de aktuelle kreftsykdommene. Resultatene fra kvalitetsregistrene presenteres i årsrapporter og brukes i kvalitetsforbedrende arbeid i helseforetakene. Med rapportering i sanntid og med data av god kvalitet, vil Kreftregisteret fremover gi hyppigere data tilbake til helseforetakene

- Det er tidsbesparende at rapporteringen til Kreftregisteret nå inngår i den eksisterende arbeidsflyten til klinikerne hos UNN, i motsetning til at man bestiller et nytt skjema som må tilpasses med manuell bearbeiding, melder Pingvinavisa.

Mye av utviklingsarbeidet som er gjort sammen med Helse Nord og DIPS vil forhåpentligvis kunne åpne nye muligheter og gjenbrukes på andre kreftmeldinger på andre kreftdiagnoser i fremtiden, også hos andre sykehus. Helse Nord har allerede en plan om å bredde løsningen for prostatakreft til de andre helseforetakene i Helse Nord. De planlegger også å utvikle tilsvarende løsning for flere kreftformer. De neste kreftformene er tykk- og endetarmskreft og dette arbeidet vil starte opp på nyåret. 

Les hele saken hos Universitetssykehuset i Nord-Norge sin publikasjon Pingvinavisa.