Hvordan trappe opp kampen mot livmorhalskreft og HPV-sykdommer?

Med dagens strategi ligger Norge an til å utrydde livmorhalskreft og HPV-smitte om 16 år. -Vi bør gripe muligheten til å ta igjen forspranget til de andre nordiske landene ved å handle nå, sier leder ved forskningsavdelingen i Kreftregisteret, Mari Nygård.
Sist oppdatert:

Frokostmøte hos kreftforeningen.jpg

Kreftforeningen inviterte til frokostmøte 25. september, hvor temaet var raskere eliminering av livmorhalskreft. Til stede i møtet var blant andre professor Joakim Dillner ved Karolinska Institutet, overlege og forsker Mari Nygård fra Kreftregisteret, samt statsekretrær Ole Henrik Krat Bjørkholt (AP) fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Sverige og Danmark er blant landene som har kommet lengre enn Norge i elimineringen av livmorhalskreft. Våre naboland drar først og fremst nytte av at de på et tidlig tidspunkt vaksinerte eldre jenter i tillegg til jenter på 12 år.

I Norge har vi svært god dekningsgrad i barnevaksinasjonsprogrammet, men opphentingsvaksinasjonen av eldre jenter var for sen og kortvarig.

- Sverige gjør nå i tillegg en ekstra innsats, gjennom kampanjen «Even Faster». De tar i bruk lærdom fra pandemien med hensyn til massevaksinasjon og testing i kombinasjon. Nå får alle kvinner opp til 30 år tilbud om å vaksinere seg når de innkalles til screening. På den måten får man R-tallet raskt ned og kan eliminere livmorhalskreft i løpet av 5 år. I Norge, vil det ta om lag 16 år før vi får utryddet livmorhalskreft med dagens strategi, sier Nygård.

Sveriges strategi

Professor Joakim Dillner ved senter for Eliminering av Livmorhalskreft ved Karolinska Institutet kunne fortelle at i Sverige startet man med HPV hjemmetest under Covid-19 pandemien. Man erfarte da at screeningdeltakelsen gikk opp. Denne erfaringen har man tatt med seg inn i dagens program, hvor screening med hjemmetest og gratis vaksinasjon samkjøres for å utrydde livmorhalskreft.

- De som tester negativt og blir vaksinert, trenger i prinsippet ikke oppfølging før etter lang tid. De som er HPV positive følges opp av screeningprogrammet. På den måten er det ingen kvinner som trenger å få livmorhalskreft, sier Dillner.

Dillner3.jpg

Ønske om en nasjonal kampanje i Norge

Mari Nygård ved Kreftregisteret forteller at hun og to andre forskere har foreslått en nasjonal kampanje i Norge. Kampanjen innebærer HPV hjemmetesting til kvinner og gratis HPV vaksine til begge kjønn under 30 år, hvor R-tallet er høyest. Norge ønsker også vaksine til spesielle risikogrupper, slik som menn som har sex med menn og de med nedsatt immunforsvar.

- For å gjennomføre vaksinering og HPV-testing bør vi benytte den samme strategien som under Covid-19 pandemien. Det haster å sette i gang, dersom Norge også skal bruke kortere tid på å utrydde livmorhalskreft slik som f.eks. i Sverige. Helst burde vi satt i gang i går. For hvorfor må vi ha livmorhalskreft når vi har så gode forebyggingsmuligheter? Det hadde vært en drøm å kunne eliminere denne kreftformen, når vi faktisk har en enestående mulighet til det, sier Nygård.

Hun mener at man i barnevaksinasjonsprogrammet bør gå over til vaksinen som beskytter mot mer enn bare to HPV-varianter, slik de andre nordiske landene har gjort. En vaksine som beskytter bredere vil gjøre at livmorhalscreeningen kan trappes betydelig ned, da man har færre HPV-typer i befolkningen.

- Det er også viktig å huske at menn kan rammes av kreft som skyldes HPV smitte. At menn ikke har fått tilbud om vaksine utover barnevaksinasjon er diskriminerende. Livmorhalskreft er den mest kjente HPV-relaterte kreftformen, men HPV kan også forårsake kreft blant annet i anus, penis, munn og svelg, sier Nygård.

- Per i dag er det bare de som kan betale selv, som har mulighet til å kjøpe den type vaksine som brukes i de andre nordiske landene, eller dersom man ønsker vaksine som voksen. Dette kan føre til et todelt samfunn, hvor de med ressurser kan kjøpe seg bedre helse. Her bør vi ta med oss erfaringene fra Sverige både når det gjelder valg av vaksine, samt tettere samarbeid mellom vaksinasjons- og screeningprogrammet, sier Nygård.

White paper- raskere eliminering av HPV og livmorhalskreft

Nygård trakk frem at forskere ved Kreftregisteret har utarbeidet et såkalt «White Paper», hvor det er beskrevet et konkret forslag til hvordan man raskere kan bekjempe HPV og livmorhalskreft i Norge. På den måten kan man ta igjen litt av det forspranget de andre nordiske landene har.

Les mer om «Whitepaper: Raskere eliminering av HPV og livmorhalskreft».

- Poenget med å vaksinere mange på én gang og velge ut de aldersgrupper der det er mest smitte er å få R-tallet, som man ble kjent med under Covid-19 pandemien, under 1. Samtidig må alle kvinner testes for HPV, og det kan gjøres enkelt med en hjemmetest. Hvis vi setter i gang raskt, og hvis vi ser på vaksinasjonsprogrammet og screeningprogrammet under et, og legger en helhetlig strategi, er det på kort sikt mulig å stoppe spredningen av viruset og få full kontroll på de som allerede er smittet. Helseforvaltningen gjennomgår store endringer, derfor er det avgjørende å starte nå, både i forhold til tidsaspekt og organisering. Her snakker vi om et større engangsbeløp, som på sikt vil redusere byrden på helsepersonell og være kostnadseffektivt, sier Nygård.

Ny kreftstrategi på høring

Ole Henrik Krat Bjørkholt (AP) fra Helse- og omsorgsdepartementet informerte om en ny kreftstrategi for 2024-2028 som nå er ute på høring, og som skal komme i løpet av året. Videre forklarte han at dagens vaksine ble valgt fordi den beskytter mot de mest utbredte HPV-typene, samt at den ble vurdert til å være kostnadseffektiv. 

Etter å ha hørt på informasjonen fra både Joakim Dillner og Mari Nygård, sa han at det er naturlig å gå i dialog med etatene.

- Ved omlegging av sentral helseforvaltning hvor FHI og Kreftregisteret legges under samme tak, vil man også kunne se helhetlig på det faglige fundamentet, slik at det gir god økonomi, sa han.

Mer om HPV-vaksinasjon og screening:

Fullt hus for svensk HPV-ekspert (kreftforeningen.no)

Voksne i Sverige vaksineres mot HPV (sykepleien.no)

Tilbud om hjemmetest for livmorhalskreft (regjeringen.no)

Sverige vil utrydde livmorhalskreft i løpet av fem år, ved å vaksinere voksne mot HPV (dagensmedisin.no)

HPV-vaksinen må bli invitert til voksenfesten (aftenposten.no)