– Epidemiske overskrifter, men ingen kreftepidemi blant unge

En ny studie om kreftøkning blant unge verden over har skapt store overskrifter. – Overdramatisert, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret. Situasjonen er ikke så dramatisk som det framstilles, verken på verdensbasis eller her til lands.
Sist oppdatert:
Giske Ursin portrett_250.jpg
Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

I etterkant av en studie utført av kinesiske og skotske forskere har mange medier slått resultatene stort opp – i studien beskrives nemlig en økning i kreftforekomst på 79 prosent blant unge, det vil si personer under 50 år, siden tidlig 90-tall.

Nå får imidlertid fokuset på dette enkelt-tallet kritikk fra andre fagfolk, fordi det ikke tar høyde for den befolkningsveksten verden har sett i samme periode.

Flere har lagt inn tilbakemeldinger i BMJ Oncologys rapid response. Blant dem som er kritiske til måten dette resultatet presenteres på, er Kreftregisterets direktør Giske Ursin.

– Det er svært uheldig at mange sitter igjen med et inntrykk av at det det pågår en voldsom kreftepidemi blant unge mennesker etter alle disse oppslagene, sier hun.

Sammen med nordiske kollegaer er hun blant dem som har poengtert at det å rapportere om økning i forekomst uten å ta høyde for befolkningsveksten gir et skjevt bilde av hvilken risiko unge mennesker har for å få kreft.,

Se studien, og les tilbakemeldingene den har fått her

Utvikling blant unge i Norge

Ursin og hennes nordiske kollegaer har brukt data fra de nordiske kreftregistrene, og databasen NORDCAN til å se på økningen hos unge og eldre over tid.

- Vi ser en gradvis økning i Norden og i Norge, årlig ligger økningen på rundt 1 prosent, slik at i løpet av en 20-års-periode ser vi på en økning på rundt 20 prosent. Så, det er en viss økning, men overhodet ikke noen økning i den størrelsesorden studien kan ha gitt inntrykk av, sier hun.

Se flere grafer fra NORDCAN som viser utvikling i kreftforekomst blant unge 

Hun understreker også at kreftratene ikke har økt mer for unge enn for eldre.

- Og fortsatt er det tross alt sjeldent at unge mennesker får kreft. De aller, aller fleste krefttilfellene rammer eldre, og halvparten av alle som får kreft er over 70 år, sier hun.

image2a1n.png
Grafene viser utvikling i henholdsvis forekomst og dødelighet av kreft blant personer mellom 15 og 49 år i Norden. Rater, antall tilfeller per 100.000 personer. Kilde NORDCAN

Dødeligheten stuper blant de unge

Ursin sier at trendene blant unge også viser positiv utvikling.

– Nedgangen i dødelighet, for eksempel, er et stort lyspunkt, sier hun.

Siden starten av 2000-tallet er kreftdødeligheten blant de under 50 halvert, både i Norden og i Norge.

En annen god utvikling er lungekreft-tallene blant unge.

– Lungekreftforekomst har falt, ikke bare hos 50-60 åringer, men også kraftig hos 40-åringer. Jo færre som røyker, jo mer tilbakegang ser vi i den kreftformen, sier Ursin.

Følger utviklingen tett

Giske Ursin understreker at kreftutvikling blant unge blir overvåket nøye. Noen kreftformer som Kreftregisteret følger ekstra nøye med på for tiden er livmorhalskreft og tarmkreft.

– Vi har veldig gode muligheter for å forebygge livmorhalskreft, med både screening og vaksine. Etter en lang periode med nedgang i forekomsten, har vi dessverre hatt noen år med økning. Vi har gjort noen grep innen screening, med å innføre en enda mer følsom test, og så skulle vi gjerne sett et enda mer offensivt tilbud om vaksinering, sier Ursin.

Tarmkreft har økt noe mer enn ventet blant unge, og er også blant kreftformene som forskerne holder et ekstra øye med for tiden.

- Vi vet at tarmkreft har en sammenheng med livsstil, og at fysisk aktivitet og et kosthold med mye fiber og lite fett, sukker, bearbeidet og rødt kjøtt er med på å beskytte mot tarmkreft. Vi ser ikke noe bedre tiltak mot økningen av tarmkreft blant unge enn å fortsette med å oppmuntre til en sunn livsstil, sier Ursin.