2023

Janus serumbank 50 år

I år er det 50 år siden de første prøvene ble samlet inn til Janus serumbank. 50-års jubileet ble markert onsdag 8. november 2023 med et dagsseminar på Kreftregisteret. Over 50 kolleger og gjester deltok på feiringen.

Livmorhalsprogrammet sender brev til alle kvinner født i 1999

I forbindelse med årets #sjekkdeg-kampanje, har Livmorhalsprogrammet og Digdir gått sammen om å gi alle kvinner som fyller 25 i år informasjon om Livmorhalsprogrammet.

Kreftregisteret innlemmes i FHI fra 1. januar 2024

Fra 1. januar blir Kreftregisteret en del av Folkehelseinstituttet (FHI). Det skjer som en følge av organisatoriske endringer i sentral helseforvaltning.

Ingen effekt av invitasjon på morsmål

Å sende invitasjoner til innvandrerkvinner på deres morsmål i tillegg til norsk, har ingen innvirkning på oppmøtet i Mammografiprogrammet, viser stor norsk studie.

Forenklet kreftrapportering- en digital milepæl

For første gang har en kreftmelding blitt høstet direkte ut av journalsystemet, og sendt automatisk til Kreftregisteret.

Rekordfinansiering til Kreftregisterets forskning

Tre fremstående forskere ved Kreftregisteret har mottatt imponerende økonomisk støtte på over 20 millioner kroner samlet til sine banebrytende forskningsprosjekter.

Finnner sammenheng mellom CT og kreft blant unge

CT-undersøkelser øker risikoen for kreft hos unge mennesker, viser en ny studie. – Selv om risikoen er liten, er det viktig å minimere den så mye som mulig, sier forsker ved Kreftregisteret, Kristina Kjærheim.

Ny publiseringsløsning for Kreftregisterets dynamiske statistikkbank

Nå oppdateres Kreftregisterets dynamiske statistikkbank, slik at det også vil bli mulighet for å hente ut statistikk for prevalens i tillegg til insidens for kreft i Norge.

Null tilfeller av livmorhalskreft blant 25-åringene i 2022

Omfanget av forstadier til livmorhalskreft har stupt blant 25-åringer – og ingen i dette alderskullet fikk kreft i 2022. Det viser tallene for det aller første kullet med jenter som fikk tilbud om HPV-vaksine på 7.trinn.

– Epidemiske overskrifter, men ingen kreftepidemi blant unge

En ny studie om kreftøkning blant unge verden over har skapt store overskrifter. – Overdramatisert, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Hvordan trappe opp kampen mot livmorhalskreft og HPV-sykdommer?

Med dagens strategi ligger Norge an til å utrydde livmorhalskreft og HPV-smitte om 16 år. -Vi bør gripe muligheten til å ta igjen forspranget til de andre nordiske landene ved å handle nå, sier leder ved forskningsavdelingen i Kreftregisteret, Mari Nygård

Finner sammenheng mellom benzen og blærekreft

Kreftregisteret finner sammenheng mellom eksponering for benzen og kreft i urinblæren blant mannlige offshorearbeidere. Resultatene ble nylig publisert i anerkjente British Journal of Cancer.

Aldri tidligere flere som har dødd av kreft i bukspyttkjertelen

Antallet som dør av kreft i bukspyttkjertelen har aldri vært høyere. I 2022 døde 963 kvinner og menn av denne sykdommen.

Innføring av HPV-test til yngre vil førebygge fleire krefttilfelle

Frå 1. juli 2023 vil alle kvinner som deltek i Livmorhalsprogrammet, altså kvinner mellom 25 og 69 år, bli testa for HPV.

Klar tale fra kreftmiljøet: Advarer mot å flytte Kreftregisteret

Kreftregisterets direktør sier støtten fra kreftmiljøet har vært massiv og overveldende, etter forslaget om at Kreftregisteret skal flyttes.

Inviterer oljepionerene til undersøkelse

Kreftregisteret inviterte i fjor mer enn 75 000 oljearbeidere til en spørreundersøkelse om arbeidsmiljø og helse. Nå vil de ha tak i enda flere av oljepionerene.

Bekymret for foreslått omorganisering

Den foreslåtte flyttingen av Kreftregisteret skaper uro. Kreftregisteret ber nå om en utredning før en endelig beslutning fattes.

Avansert brystkreft: Bør få medikamenter tidligere

Ingen av landets sykehus når målet om at pasienter med avansert brystkreft skal starte medikamentell behandling innen 30 dager etter operasjon.

Kreftstatistikk 2022: Nærmere 500 flere tilfeller av føflekkreft

Kreftregisteret publiserer krefttallene for 2022. Flere fikk kreft i fjor - og aller størst var økningen i melanom, også kjent som føflekkreft.

Markert endring i behandling av nyrekreft

Immunterapi kommer for fullt for pasienter med alvorlig nyrekreft. De fleste i denne gruppen får nå slik avansert behandling.

Livmorhalskreft og feilmargin

Hvor sikker kan du egentlig være på at du har fått riktig svar på livmorhalsprøven din? Etter oppslag på TV2 og i andre medier skjønner vi at det er lett å bli usikker.