Livsstilsendringer i voksen alder ga lavere risiko for tarmkreft

Ifølge en europeisk studie publisert i American Journal of Gastroenterology, kan til og med små tiltak være utslagsgivende for å senke risikoen for tarmkreft.
Sist oppdatert:

Kreft i tykk- og endetarmen knyttes til livsstil, hvor fysisk inaktivitet, fedme, høyt alkoholforbruk og røyking er blant de viktige risikofaktorene.

– Resultatene fra studien viste at endringer som fulgte helseanbefalingene, ga lavere sannsynlighet, mens livsstilsendringer i motsatt retning ga høyere sannsynlighet for å få tarmkreft, sier Edoardo Botteri, forsker i Kreftregisteret.

Han påpeker at studiens resultater gir støtte for at det ikke er for sent å gjøre gode helserelaterte endringer i voksen alder.

Omtale av studien ble publisert i Dagens Medisin 19. oktober 2022.

Hele studien kan leses her: Changes in lifestyle and risk of colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition