Ny oppdatering av NORDCAN

Data til og med 2020 i versjon 9.2

NORDCAN er en database med kreftstatistikk for de nordiske landene: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene og Grønland. Den inkluderer informasjon om antall nye krefttilfeller (forekomst), kreftdødelighet, antall individer som lever med en kreftdiagnose (prevalens) og kreftoverlevelse.

Den nyeste versjonen, NORDCAN 9.2, er nå tilgjengelig på https://nordcan.iarc.fr/en.

Denne oppdateringen inneholder data til og med 2020, for både forekomst, prevalens, dødelighet og overlevelse, og også fremskrivninger frem til 2040.

I 9.2-versjonen har vi tatt inn igjen gruppen Leukemier som vi hadde tilgjengelig i tidligere versjoner av NORDCAN. I tillegg har vi skilt ut anus og analkanal som en egen gruppe. Disse var tidligere en del av “andre spesifiserte kreftformer”. Vi har også inkludert overlevelse for kreft i vulva.

NORDCAN-statistikk er fritt tilgjengelig for bruk i presentasjoner, artikler etc, bare husk å bruke den anbefalte referansen som dere finner på nettsiden. NORDCAN-gruppen vil gjerne ha kopi av alle artikler som benytter data fra NORDCAN.

Færøyene har foreløpig ikke kunnet bidra med data for 2020. For forekomst, prevalens og dødelighet er Færøyene inkludert til og med 2019, og de bidrar også i gruppen “NORDCAN countries” til og med 2019 (men ikke for 2020). For overlevelse har vi derfor foreløpig måttet fjerne Færøyene, ettersom de ikke har de samme 5-års intervallene som de øvrige landene i NORDCAN. Data for Færøyene blir inkludert i NORDCAN så raskt som mulig.

Hvis du har spørsmål om NORDCAN: kontakt sekretariatet eller de nasjonale representantene for hvert land. Du finner kontaktinformasjon her: https://nordcan.iarc.fr/en/contact