Norge i verdenstoppen på dødelighet

Norge er nummer to i verden når det kommer til dødelighet av føflekkreft, hva kan vi gjøre for å snu på dette?

Dette er egentlig et paradoks, med våre korte somre og relativt få soldager. Men det er nok dette som også gjør oss ekstra solhungrig. Mange i Norge har et ønske om å bli solbrune, og har få dager å gjøre det på. Vi utnytter muligheten når den er der, både her hjemme, på reiser – og blir ofte solbrent.

Hvorfor er dødeligheten så høy?

Når vi sammenligner pasienter i Norge med andre land, med tilsvarende lyshudet befolkning og høy forekomst av melanom, finner vi at vi har tykkere svulster og mer alvorlig sykdom ved diagnose. Dette indikerer at vi ikke er oppmerksomme nok.

I tillegg har vi en større andel av den mest aggressive typen melanom, den vi kaller nodulært melanom. Disse vokser raskt og har ikke nødvendigvis de vanlige kjennetegnene som mørk farge og ujevn form. Flere av disse kan også bidra til høyere dødelighet. Det gjelder å oppdage melanom på et tidlig stadium fordi det er enklere å behandle og har vanligvis god overlevelse.

Dødelighet av melanom på verdensstatistikken


Hvorfor er dødeligheten av melanom blant menn i Norge høyere enn i de andre nordiske landene?

Det ene er at forekomsten har vært og er høyere for norske menn som også gir høyere dødelighet. Det andre er dette å oppdage sykdommen tidlig, hvor det kan se ut til at de er mer oppmerksomme enn oss i de andre nordiske landene.

Vi har derfor et ansvar for å øke kunnskap om hva melanom er, og om hva man skal se etter, særlig i den mannlige delen av befolkningen og spesielt de eldste (>60 år).

Hvorfor dør flere menn enn kvinner av føflekkreft?

Dette handler om mye av det samme, at menn har vesentlig høyere forekomst, særlig de eldste, samt at menn har tykkere svulster og mer alvorlig sykdom. Dette kan indikerere at kvinner følger bedre med på egen hud og er mer oppmerksomme på symptomer.

Menn har litt å lære av kvinner når det kommer til å ta vare på huden. Det ene er hva man gjør for å redusere risikoen for å få sykdommen – å beskytte seg mot den sterkeste sola og ikke bli brent, ved å bruke skygge, klær og solkrem. Det andre er å være oppmerksomme på hudforandring og faretegn. Kvinner er jevnt over flinkere på begge områder.

Forekomst i aldersgrupper

 

Solsmarte råd minsker risiko for hudkreft

 1. Begrens tiden i sterk sol
  Sola er sterkest om sommeren og i timene midt på dagen.

 2. Oppsøk skygge
  Refleksjon fra vann, sand og snø gjør solstrålene mer intense, også i skyggen.

 3. Bruk klær, noe på hodet og solbriller
  Klærne bør dekke mest mulig hud. En hatt med bred brem beskytter både ansikt, ører og nakke.

 4. Bruk rikelig med solkrem, faktor 30 eller høyere.
  Solkrem alene gir ikke nok beskyttelse, og bør brukes sammen med, ikke i stedet for, skygge og klær. Ikke forleng tiden i sola selv om du har smurt deg. Smør før du går ut, gjenta hver andre time og etter bading og svetting.

 5. Ikke bruk solarium
  Det er ingen trygg nedre grense for hvor lenge du kan være i solarium.