Medaljeutdeling på Kreftregisteret

Kreftregisteret har nok en gang hatt gleden av å tildele Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til to av sine medarbeidere etter 30 års tjeneste.

Gry Baadstrand Skare (t.h) ble ansatt 1. februar 1992, Wenche Melby 1. april 1992 – begge i Livmorhalsprogrammet. Senere har Wenche arbeidet i Mammografiprogrammet.

Begge har vært lokalt tillitsvalgte for hver sine fagorganisasjoner. De har fulgt utviklingen i screeningprogrammene helt siden starten, og bidratt til en viktig samfunnsoppgave.

Medaljen for lang og tro tjeneste er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Medaljen er i sølv og har én grad. Den er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere, og kan tildeles arbeidstakere som har tjenesteforhold knyttet til virksomhet registrert i Norge. 

Tildelingen fant sted 1. mars 2022. Med dette er medaljen tildelt 16 av Kreftregisterets ansatte.

Kreftregisteret gratulerer!