Kreftregisterets offshoreforskningsgruppe tildeles midler fra forskningsrådet

Får 10 millioner til videre forskning
Sist oppdatert:

Kreftregisteret er godt i gang med flere forskningsprosjekter som undersøker årsaks-spesifikk kreftrisiko blant ansatte i olje- og gass-industrien. Nå har Kreftregisteret sammen med Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO fått tildelt 10 millioner kroner fra Forskningsrådet.

– Til nå har fokuset vært på kreftforekomst, men framover skal blikket også rettes mot forekomsten av andre sykdommer og skader i forbindelse med offshorearbeid, sier prosjektleder Jo Stenehjem, forsker i Kreftregisteret og gjesteforsker ved UiO.

Koordinere prosjektet 

En arbeidspakke på 3,3 millioner kroner av tildelingen går til Kreftregisteret for å etablere en ny kohort over offshorearbeidere, gjennomføre en spørreundersøkelse, samt slå sammen data fra den nye kohorten med en eksisterende kohort fra 1998. Les mer om Kreftregisterets offshorekohorter her.

Kreftregisteret vil ha en koordinerende rolle for det nye prosjektet og bistå med ressurser i form datamanager og prosjektkoordinator, i tillegg til forskningskompetanse.

Samarbeider med partnere fra mange land

– Vi er svært stolte av at så mange nasjonale og internasjonale eksperter innen fagfelt som yrkeshygiene, arbeidsmedisin, anestesi, traumatologi, biostatistikk og epidemiologi støtter prosjektet. Spesielt viktig er det at vi nå får samlet all nasjonal kompetanse ved UiB og STAMI innen eksponeringskarakterisering og måling av benzen til å utvikle nye eksponeringsestimater for perioden 2000-2020 for yrkeskategorier innen offshore petroleumsvirksomhet, sier Stenehjem. Eksperter fra Nederland og USA vil bistå i dette arbeidet.

– I tillegg blir forskergruppa vår ved UiO utvidet med to forskerstillinger, en heltid og en deltid, noe som muliggjør en utvidelse av forskningsfokuset vårt i tiden fremover, sier Stenehjem.