Kreftregisteret markerte sine første 70 år

Fredag 14. oktober markerte Kreftregisteret sin 70-årsdag på Clarion the Hub i Oslo. Over 200 ansatte og inviterte gjester deltok i feiringen av det Kreftforeningen beskriver som “dronningen av data”
Sist oppdatert:

“Gratulerer til en sprek 70-åring” skrev helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i sin hilsen til Kreftregisteret i jubileumsnummeret av Norsk Epidemiologi, et budskap som ble gjentatt av statssekretær Karl Kristian Bekeng fra Helse- og omsorgsdepartementet i hans tale til Kreftregisteret under feiringen. 70-årsmarkeringen viste frem en vital og sprek organisasjon med lang historikk og tydelige fremtidsvisjoner – og med mange gode venner og samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

På talerlisten for jubileet var, i tillegg til Helse- og omsorgsdepartementet, også representanter fra Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst, Kreftforeningen, IARC, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Oslo Cancer Cluster og Kreftregisterets styre. I tillegg fikk vi også innblikk i Kreftregisterets samarbeid med klinikere, patologer og epidemiologer, og historikk og fremtidsvyer for nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid på kreftområdet. Kreftregisterets direktør, Giske Ursin, fikk både åpne og avslutte jubileet, og trakk de lange linjene helt fra Kreftregisterets start til satsningsområder fremover.

Ingen feiring er komplett uten et musikalsk innslag. Kreftregisteret valgte denne gang å satse på ungdom og kvalitet, og engasjerte Kvartett Saphir fra Barrat Due musikkinstitutt. Strykekvartetten, som består av Amanda Noor Vatn, Philippe Jayer, Torje Råbu og Iris Kalliovirta, spilte to stykker for oss: Wolfgang Amadeus Mozart sin strykekvartett nr. 19 i C-dur, den såkalte “dissonans-kvartetten”, andre sats (Andante cantabile) og Sergej Prokofjev sin strykekvartett nr. 2 i F-dur, første sats (Allegro sostenuto).

Felles for dagens talere var at de fokuserte på de gode og komplette dataene i Kreftregisteret, og på Kreftregisterets engasjement innen registerdrift og epidemiologi både nasjonalt og internasjonalt. Flere av talerne benyttet også anledningen til å gi innspill til hva de ønsker fra Kreftregisteret i fremtiden.

Det er tydelig at Kreftregisterets slagord er tidløst og allmenngyldig: Krefttall gir kunnskap. Gjennom godt samarbeid i årene fremover er målet å gi tilstrekkelig kunnskap til å redusere kreftbyrden - både for samfunnet og, ikke minst, for pasientene selv.