Kreftregisteret jubilerer

Vi feirer med temanummer i Norsk Epidemiologi!
Sist oppdatert:

2022 er et skikkelig jubileumsår for Kreftregisteret. I år er det 70 år siden de første ansatte kastet seg over den store og viktige jobben med å registrere alle krefttilfeller i Norge – et arbeid som skulle gi grunnlag for helseovervåkning, statistikk og forskning. Og ikke nok med det, men Mammografiprogrammet feiret sitt 25-årsjubileum i juni og Janusbanken runder 50 år.

Dobbel markering

Da Kreftregisteret rundet 50 år ga vi ut et temanummer i tidsskriftet Norsk Epidemiologi og 60 årsdagen ble feiret med en faglig markering. Til 70-årsjubileet slår vi på stortromma og gjør begge deler! Vi har både et temanummer i Norsk Epidemiologi, og vi skal markere 70-årsjubileet med et seminar for Kreftregisterets ansatte og noen utvalgte gjester.

Ann Helen Seglem, Tom Kristian Grimsrud og Siri Larønningen utgjør gjesteredaksjonen for temanummeret. De har jobbet siden april 2021 med å sette sammen et utvalg artikler som reflekterer både historien til Kreftregisteret, det brede spekteret av pågående aktiviteter og fremtidsvisjoner.

Gjesteredaksjonen: Tom Kristian Grimsrud, Siri Larønningen og Ann Helen Seglem

Krevende arbeid

– Det har vært et interessant og intenst arbeid, sier Siri Larønningen. Det å foreslå aktuelle temaområder og finne forfattere er én ting, men vi skal også følge opp forfatterne og få inn artiklene i tide, lese gjennom og gi tilbakemelding på alle artiklene og få på plass fagfellevurderere til de av artiklene som trenger det. I tillegg kommer diverse administrative oppgaver, i alt en stor og krevende jobb. Vi er imidlertid stolte av resultatet, og mener vi har klart å få til en god blanding av artikler som viser mangfoldet i Kreftregisteret.

Tom Kristian Grimsrud trekker spesielt frem det motiverende og engasjerende med å få jobbe sammen med så mange dyktige og engasjerte fagpersoner, både på tvers av avdelinger internt og med eksterne samarbeidspartnere. Bredden i artiklene er stor – fra personlige minner og betraktninger til mer fagtunge artikler om for eksempel metodevalg.

– Vi i gjesteredaksjonen har også lært veldig mye av å lese bidragene til alle forfatterne, sier Ann Helen Seglem. Selv om alle vi i gjesteredaksjonen har jobbet i Kreftregisteret i lang tid (hhv. 20, 28 og 18 år), er det så mye som foregår hele tiden at det er umulig å holde oversikt over alt. Vi håper det er flere enn oss som finner både glede og nytte i å lese artiklene i dette jubileumsnummeret.