Mammografiprogrammet 25 år: Velkommen til konferanse!

Kreftregisteret har gleden av å ønske velkommen til jubileumskonferanse om screening og diagnostikk av brystkreft!
Sist oppdatert:

Se mammografiprogrammet-konferanse.no

Dyktige foredragsholdere står klare for å inspirere og engasjere!

Vi skal oppsummere hva vi har lært gjennom 25 år med Mammografiprogrammet, og hvordan vi vil gå videre inn i framtiden. Temaene vil knyttes til kunstig intelligens og maskinlæring, persontilpasset screening for brystkreft, og pågående forskningsprosjekter. Det blir separate sesjoner innen radiografi og radiologi på dag to. 

Programmet vil gi unike muligheter til å oppdatere seg på aktuell forskning og utvikling i fagfeltet, og vi planlegger en hyggelig konferansemiddag mandag kveld.

Målgruppen for konferansen er alle som arbeider med mammografiscreening og brystdiagnostikk, og andre interesserte. 

Oppdatert informasjon

Oppdatert informasjon om program, påmelding og annet finner du på konferansesiden vår: mammografiprogrammet-konferanse.no