INSPIRE:brystkreft

For første gang publiseres nasjonale data for medikamentell brystkreftbehandling i Norge, og vi er ett av få land i verden med denne muligheten.
Sist oppdatert:

Dataene fra rapporten gir pasienter, helsevesenet, akademia, myndigheter og helseindustri flere unike muligheter for å få mer kunnskap om behandling av brystkreft, om retningslinjer følges og hva vi kan gjøre bedre.

INSPIRE er et unikt samarbeid mellom Kreftregisteret, LMI, Inven2, Kreftforeningen, legemiddelfirmaer, og de regionale helseforetakene.

I INSPIRE:brystkreft har fem legemiddelselskaper bidratt med midler og innspill: AstraZeneca, Novartis, Roche, Pfizer og Sanofi Genzyme. Samarbeidet og støtten har vært sentral for at den andre rapporten i INSPIRE nå lanseres.

Rapporten kartlegger behandling før og etter operasjon, ser på forløpstid til behandling og viser oversikt over behandlingsforløp. Rapporten fokuserer fremst på brystkreft stadium I-II, men tar også for seg behandling av metastaserende brystkreft (stadium IV).

Årets rapport kommer ut på dagen ett år etter at Kreftregisteret lanserte rapporten fra INSPIRE:lungekreft, den kan du lese mer om her.