Ny informasjonsfilm for radiografer i screening: Mammografi steg for steg

En ny film fra Kreftregisteret viser steg-for-steg hvordan radiografer bør gjennomføre en god screeningundersøkelse i Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert:

I mammografiscreening er det viktig med korrekt og lik posisjonering av kvinnene ved bildetaking, uavhengig av hvilken kvinne det tas bilder av, hvilken radiograf som gjennomfører undersøkelsen og hvilket brystsenter mammografiundersøkelsen utføres ved.

Posisjonering betyr i denne sammenhengen hvordan radiografen fører en kvinne inn mot mammografiapparatet når bildene skal tas, og hvordan brystene legges inn på bildeplaten både ved front- og skråbilder. 

2022 Illustrasjon mammografi steg for steg.png
Filmen "Mammografi steg-for-steg" er et supplement til delmanualen for radiografi i Mammografiprogrammet

Årsaken til at korrekt og lik posisjonering er så viktig i screeningsammenheng, er at en kvinnes mammogrammer skal kunne sammenlignes over tid, og at god bildetaking gir grunnlaget for de bildene røntgenlegene bruker for å påvise brystkreft i tidlig stadium.

Fagmiljøet for radiografi, representert ved faggruppen for radiografi i Mammografiprogrammet og Kreftregisteret, har derfor utarbeidet faglige retningslinjer for hvordan en screeningundersøkelse bør foregå.

Retningslinjene nylig revidert

Retningslinjenene for radiografenes arbeid i Mammografiprogrammet ble nylig revidert, og i den forbindelse ble det etablert en ny, firestegs posisjoneringsteknikk som radiografer bør benytte ved screeningundersøkelser med mammografi.

Det er denne posisjoneringsteknikken som blir visualisert i den nye informasjonsfilmen.

Filmen viser radiografens gjennomføring av front- og skråbilder av en kvinne. Den er først og fremst en teknisk-praktisk gjennomgang av screeningundersøkelsen, men legger også vekt på å vise hvordan trygg og god samhandling mellom radiograf og kvinne er en forutsetning for en vellykket screeningundersøkelse.

Filmen er laget av Kreftregisteret i samarbeid med faggruppen for radiografi, Nordlandssykehuset og Ahus.

Du kan se filmen her.