Mer følsom livmorhalsprøve til yngre kvinner

I løpet av 2023 blir livmorhalsprøvene for alle kvinner undersøkt for HPV. Med dette er vi et skritt nærmere til å eliminere livmorhalskreft, sier leder av Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé.

Ameli Tropé bygate bredde close300.jpg

- Vi har over tid sett en økning i forekomsten av livmorhalskreft. Selv om vurdering av celleprøve i mikroskop har vært en fin metode, er HPV-testen en mer følsom metode. Kvinner med påvist HPV utredes videre. Slik vil risikoen for at man overser alvorlige celleforandringer bli enda lavere, sier Tropé.

Direktør for Kreftregisteret Giske Ursin er også fornøyd med beslutningen: 

- Det er nettopp denne endringen vi har håpet på ville komme. Når flere og flere yngre kvinner etter hvert er vaksinert mot HPV, og vi gradvis innfører tilbud om hjemmetest, så gir dette oss til sammen gode muligheter for å nå WHOs mål om at livmorhalskreft nærmest kan utryddes, sier hun. 

Fra celleprøve til HPV-test

For kvinner fra 34 år og oppover har livmorhalsprøven gradvis blitt sjekket for HPV i stedet for at man har sett på cellene i mikroskopet siden 2015. 

HPV-testen kan lettere fange opp hvem som har økt risiko for celleforandringer, og dermed forebygge livmorhalskreft bedre. Siden testen er mer følsom, trenger man kun å teste seg hvert 5. år. 

Tropé forklarer hvorfor man først valgte å kun introdusere HPV-test til kvinner mellom 34 – 69 år: 

- Det er veldig vanlig at unge har en pågående HPV-infeksjon, som ofte går over av seg selv. Påviser vi en HPV-infeksjon, kan dette lede til unødvendig bekymring for unge kvinner, og til overutredning og overbehandling. Derfor har det vært faglig skepsis for å tilby HPV-test til alle. 

Men i de siste årene har det vært en økende forekomst av livmorhalskreft blant den uvaksinerte delen av befolkningen i Norge. 

- Dette kan skyldes at det over lengre tid har vært for få som har tatt livmorhalsprøve, når de får påminnelse. Blant uvaksinerte har det i tillegg vært en kraftig økning av HPV-smitte, sier Tropé. 

HPV-test nyttig for å forebygge livmorhalskreft

I 2021 var det 345 kvinner som ble diagnostisert med livmorhalskreft, og av disse var 64 under 35 år. 

Det finnes i hovedsak to typer livmorhalskreft. Den ene oppdager man som oftest i mikroskopet når man ser på cellene. Den andre kan være plassert slik i livmorhalsen at de syke cellene er vanskeligere å få med på en celleprøve, og disse cellene er også vanskeligere å tolke i mikroskopet. Den sistnevnte har man sett en økning av, og her vil HPV-testen være spesielt nyttig. 

- HPV-test av unge kvinner kan hjelpe oss i å forebygge denne typen livmorhalskreft i enda større grad, sier Tropé.

Styringsgruppen for de nasjonale screeningprogrammene ledes av Helsedirektoratet, og den har nå besluttet å innføre HPV-test til kvinner mellom 30- 33 år fra 1. januar 2023 og fra 25-29 år fra 1. juli 2023. 

Tropé forklarer hvorfor den nye ordningen ikke innføres for alle samtidig; 

- Grunnen er at sykehusene skal rekke å endre IT-systemene. De yngste kvinnene trenger en annen oppfølgingsplan for å unngå overutredning. Det er et ganske omfattende arbeid å få til denne endringen i IT-systemene. 

Opp til 44 færre krefttilfeller hvert år 

En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet, med eksperter fra flere fagfelt innen livmorhalskreftscreening, har vurdert fordeler og ulemper ved å innføre HPV- screening for alle kvinner i programmet, også de yngste. 

Arbeidsgruppen har vurdert at en forbedret kreftforebyggende effekt oppveier ulempene ved å innføre HPV-screening til yngre kvinner. 

- Den største gevinsten er at HPV-testing av de yngste kvinnene i aldersgruppen 25 til 33 år grovt estimert vil kunne redusere antall krefttilfeller med opp til 44 per år, sier Tropé. 

Hun understreker imidlertid at slik testing også har ulemper, og at noen kvinner opplever et HPV-positivt svar som belastende. 

Heldigvis vil de færreste som har en positiv HPV-test utvikle kreft, og HPV-smitte trenger heller ikke bety at man har eller kommer til å få celleforandringer som trenger behandling. 

Likevel er risikoen for overbehandling blant de største bekymringene når alle kvinner nå skal testes med den mer følsomme testen. 

-Behandlingen for alvorlige celleforandringer gir blant annet noe økt risiko for blødninger og for-tidlig fødsel, og dette ønsker vi naturligvis unngå i så stor grad som mulig for kvinner der forandringene ellers ville gått tilbake av seg selv, sier Tropé. 

Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslaget har derfor også foreslått hvordan man kan redusere risikoen for overutredning og –behandling. 

Kvinner som er HPV-vaksinerte må også screene seg

HPV vaksinen fungerer veldig bra. I 2022 fyller de, som for første gang ble vaksinert i barnevaksinasjonsprogrammet, 25 år. Disse kvinnene anbefales å sjekke seg selv om de har fått vaksine. 

- Dette er fordi det finnes flere HPV typer enn de man er vaksinert mot, som kan forårsake kreft. Derfor må også disse kvinnene møte til screening regelmessig.