Disputas: Anna Lisa Schult

Anna Lisa Schult forsvarte sin avhandling med tittelen “Performance of two screening tests and barriers to colorectal cancer screening”, torsdag 17. mars.
Sist oppdatert:

Disputasen foregikk digitalt, med hovedveileder Thomas de Lange og nærmeste kollegaer samlet i Kreftregisterets lokaler.

Deler av tarmscreeningseksjonen sammen med Doktoranden

 

Bedømmelseskomitéen som bestod av Dr. Roland Valori ved Gloucerstershire Royal Hospital, UK; PhD Anna Forsberg ved Karolinska Institutet, Sverige og Førsteamanuensis Marte Lie Høivik, Universitetet i Oslo, deltok i disputasen digitalt.

Disputasen ble ledet av Professor Arnljot Tveit, Universitetet i Oslo.

Prøveforelesning og selve disputasen gikk strålende, Kreftregisteret gratulerer!

Hovedveileder Professor Thomas de Lange, og PhD-kanditat Anne Lisa Schult
Hovedveileder Thomas de Lange og Anne Lisa Schult
Digital disputas: Anna Lisa Schult og førsteopponent Roland Valori

Sammendrag

Tarmkreft er en stor helsebelastning. Screening kan redusere både forekomst og dødelighet av denne sykdommen. Endoskopisk screening med sigmoidoskopi eller koloskopi og testing for blod i avføring er de mest brukte metodene, men disse to metodene er ikke sammenlignet direkte tidligere. Effektiviteten av screening avhenger av testen som brukes, men også av høy deltakelse i screening. Bekymring for smerte ved koloskopi kan være en barriere mot deltagelse i tarmscreening. Kvinner har høyere risiko for smertefulle koloskopier enn menn. Fravær av tarmsymptomer kan være en annen barriere for screeningdeltakelse, da asymptomatiske individer viser en lavere etterlevelse av screeningprogrammer.

Anna sin doktorgradsoppgave er basert på data fra en stor norsk randomisert tarmscreeningstudie. Omtrent 140 000 personer ble invitert til enten sigmoidoskopi eller gjentatt test for blod i avføringen (immunokjemisk fecal occult blod test - iFOBT).

Resultatene viste at deltakelsesraten i iFOBT-screening var høyere enn ved sigmoidoskopi-screening. Flere tilfeller av tarmkreft og avanserte forstadier ble oppdaget ved iFOBT-screening, og de fleste tilfeller av kreft og mulige forstadier ble oppdaget hos screeningsdeltakere uten symptomer. Kvinner som fikk smertestillende før koloskopi rapporterte færre smertefulle koloskopier enn kvinner som ble behandlet med smertestillende ved behov.

Den sammenlignbare effektiviteten av sigmoidoskopi og iFOBT-screening er ukjent før resultater fra langtidsoppfølging er tilgjengelig. Likevel har denne studien fremskaffet viktig informasjon til planlegging av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Resultatene fremhever videre viktigheten av å oppmuntre personer uten symptomer til å delta i screeningprogrammer. Det ble også vist at smertestillende bør tilbys kvinner før koloskopiundersøkelsen starter. Optimalisert smertelindring under koloskopi kan ha innvirkning på omdømmet til screening og dermed øke deltakelsesraten og effektiviteten av endoskopisk screening.

Avhandlingen

Doktoranden

Anna Lisa Schult har vært ansatt som PhD-stipendiat ved Tarmscreeningseksjonen siden 2015. Anna har i sitt prosjekt jobbet med baselinedata fra Pilotprosjektet og er ellers særlig interessert i smertelindring under koloskopi.

Bakgrunn

Anna er utdannet lege fra RWTH Aachen, Tyskland og flyttet til Norge etter fullført medisinstudiet i 2007.

Hun er i dag under spesialisering i Gastroenterologi og indremedisin og har jobbet ved Sykehuset Innlandet, Elverum og Vestre Viken HF, Bærum sykehus før hun ble ansatt ved Kreftregisteret. Fra 2012 har hun også utført endoskopier i Pilotprosjektet ved screeningsenteret i Bærum.

Anna har i tillegg en doktorgrad om nyrefibrose fra Tyskland.