2022

Hjernekreft etter stråling i forbindelse med CT-undersøkelser av barn og unge

Kreftregisteret har deltatt i en europeisk studie som undersøker forekomsten av hjernekreft blant barn og unge som har gjennomgått CT-undersøkelser.

Mer følsom livmorhalsprøve til yngre kvinner

I løpet av 2023 blir livmorhalsprøvene for alle kvinner undersøkt for HPV. Med dette er vi et skritt nærmere til å eliminere livmorhalskreft, sier leder av Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé.

Flere får kreft i munnen

Kreft i munn og hals øker i Norge

Offshore og dødelighet

Kreftregisterets offshoreprosjekter vekker interesse

Presentasjoner Kreftregisterer 70 år

Jubileumsseminar 70 år 14. oktober 2022

Kreftregisteret markerte sine første 70 år

Over 200 ansatte og inviterte gjester deltok i feiringen

Informasjonsfilm for radiografer

En ny film fra Kreftregisteret viser steg-for-steg hvordan radiografer bør gjennomføre en god screeningundersøkelse i Mammografiprogrammet.

Hjemmetest for kvinner som ikke har screenet seg for livmorhalskreft

Forskerne bak en ny studie ser at hjemmetest kan ha positiv effekt.

Livsstilsendringer i voksen alder ga lavere risiko for tarmkreft

Ifølge en europeisk studie publisert i American Journal of Gastroenterology, kan til og med små tiltak være utslagsgivende for å senke risikoen for tarmkreft.

Kreftregisteret jubilerer

Vi feirer med temanummer i Norsk Epidemiologi!

Ny film: Slik foregår mammografi

Kreftregisteret har laget film som viser hvordan en typisk mammografiundersøkelse foregår i Mammografiprogrammet.

Ny oppdatering av NORDCAN

Data til og med 2020 i versjon 9.2

Mammografiprogrammet feirer 25 år

Over 25 000 brystkrefttilfeller er oppdaget gjennom Mammografiprogrammets historie og dødeligheten av sykdommen er redusert.

Stor interesse for resultater fra kvalitetsregistrene

Årsrapportene for 2021 er nå publisert.

Krefttall for 2021 publisert

Nær 37 000 nye krefttilfeller i 2021

Lansering av Cancer in Norway 2021

Velkommen til presentasjon 8. juni

Norge i verdenstoppen på dødelighet

Norge er nummer to i verden når det kommer til dødelighet av føflekkreft, hva kan vi gjøre for å snu på dette?

Viktig norsk satsing på presisjonsmedisin

Kreftprosjektet IMPRESS får internasjonal oppmerksomhet etter publikasjon av et innlegg om studien i den anerkjente journalen Nature Medicine.

Nedgang i antall rapporterte krefttilfeller i tidlig fase av covid-19-pandemien på tvers av de nordiske landene

Studien baserer seg på en omfattende sammenligning av patologimeldinger sendt til kreftregistre i Norden i 2020.

INSPIRE:brystkreft

For første gang publiseres nasjonale data for medikamentell brystkreftbehandling i Norge, og vi er ett av få land i verden med denne muligheten.

Startsignal for Norges største spørreundersøkelse blant offshorearbeidere

Kreftregisteret inviterer mer enn 70 000 offshorearbeidere til en spørreundersøkelse om arbeidsmiljø og helse.

Kunstig intelligens med lovende resultater for mammografiscreening

En stor norsk studie viser lovende resultater for bruk av kunstig intelligens i mammografiscreening.

Syv av ti brystkreftpasienter beholder brystet

Stadig flere brystkreftpasienter slipper å operere vekk hele brystet. Dette viser en studie som har brukt kreftregisterdata for å undersøke utviklingen over tid i kirurgisk behandling av brystkreft.

Disputas: Anna Lisa Schult

Anna Lisa Schult forsvarte sin avhandling med tittelen “Performance of two screening tests and barriers to colorectal cancer screening”, torsdag 17. mars.

Vi kan fortsatt lære av Kielland-ulykken

42 år etter Kielland-ulykken finnes det fortsatt ingen komplett oversikt over hvem som jobbet hvor, med hva, til hvilken tid – eller hvor lenge.

Medaljeutdeling på Kreftregisteret

Kreftregisteret har nok en gang hatt gleden av å tildele Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til to av sine medarbeidere etter 30 års tjeneste.

Økt risiko for kreft blant brannmenn

Brannmenn i Norge har økt risiko for enkelte krefttyper, viser en ny studie. Funnene tyder på at risiko kan være relatert til yrkeseksponeringer.

Jubileumskonferanse i Mammografiprogrammet

Den 13. og 14. juni 2022 arrangerer Kreftregisteret jubileumskonferanse om screening og diagnostikk av brystkreft.