Nye NORDCAN-data publisert

Den nordiske kreftstatistikken NORDCAN er nå oppdatert med tall og statistikk til og med 2018.
Sist oppdatert:
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

NORDCAN er en database, der de nordiske kreftregistrene samarbeider om å publisere kreftstatistikk for de respektive landene. 

NORDCAN er tilgjengelig her

image399ap.png
Eksempel på statistikk fra NORDCAN. Denne figuren viser utviklingen i forekomst av lungekreft blant menn i de nordiske landene i rater, antall tilfeller per 100.000 personer.

 

I tillegg til å legge til 2 år med kreftdata, er det også gjort noen oppdateringer i kreftgrupper og i konverteringer mellom ulike kodeverk, samt i metode for overlevelsesanalyser.

Siri Larønningen med laptop_550.jpg
Siri Larønningen

- Endringene er ikke så store, men gjør at det ikke lenger er mulig å sammenligne data fra eldre NORDCAN-versjoner med den oppdaterte versjonen, sier NORDCAN-ansvarlig Siri Larønningen i Kreftregisteret.

Hun sier at arbeidet med å utvikle NORDCAN fortsetter i tiden fremover. 

- Vi planlegger å oppdatere databasen med tall til og med 2019 før sommeren 2021, sier hun.

2020-tall vil forhåpentligvis være tilgjengelig høsten 2021 eller våren 2022.

I løpet av inneværende halvår skal også mer av funksjonaliteten fra den gamle versjonen av NORDCAN flyttes over til den nye. Dette gjelder blant annet fremskrivninger og faktaark.