Hjemmetest inn på Statsbudsjettet

- Dette er en milepæl, sier Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet, etter at Regjeringen har satt av 20,5 millioner kroner til hjemmetest i Statsbudsjettet for 2022.
Sist oppdatert:

20,5 millioner kroner er satt av til hjemmetesting i Livmorhalsprogrammet i Statsbudsjettet for 2022.

Det skriver Regjeringen på sine nettsider

Denne budsjettposten ble varslet allerede tidlig i september, i starten av #sjekkdeg-kampanjen, da avtroppende statsminister Erna Solberg sa til TV2 at Regjeringen ønsket å prioritere en slik løsning med hjemmetest.

Midlene skal dekke økte driftsutgifter for Kreftregisteret, IKT-utvikling samt investeringskostnader i laboratorium.

Ameli Trope sjekkdeg250.jpg
Ameli Tropé,
leder av Livmorhalsprogrammet

– Hjemmetesting betyr at vi nå får et bedre verktøy for å nå de som av ulike grunner ikke velger å sjekke seg - og med det kan vi komme nærmere målet om å eliminere livmorhalskreft som folkehelseproblem, sier leder i Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé.

Regjeringen ønsker i likhet med Kreftforeningen og Kreftregisteret å øke deltagelsen i Livmorhalsprogrammet fra under 70 til minst 80 prosent, som er anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon.

– Det er fantastisk at dette kommer nå. Samtidig vil vi understreke viktigheten av at ordningen med hjemmetest blir et varig tilbud slik at vi faktisk når sårbare kvinner som i dag ikke følger Livmorhalsprogrammet, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Nedgang i både screening og diagnostikk

Etter pandemien har andelen som har sjekket seg gått ned, og droppet i løpet av 2020 ned under 70 prosent.

En rapport om kreftdiagnostikk fra pandemiens innledende fase viser at det var en betydelig nedgang i kreftdiagnostikk for en rekke kreftformer, deriblant livmorhalskreft og celleforandringer.

Nedgangen i livmorhalskreft og forstadier mellom mars og september 2020 var på 11 prosent.

Statistikken for 2020 blir publisert 21. september 2021, men de foreløpige tallene tyder på at det også totalt blir fra 2019 til 2020.

- Vi jobber med å ferdigstille tallene nå, men en nedgang i forekomsten av krefttilfeller på omlag 15 prosent for hele året er nok realistisk, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

Hun understreker at kreftforekomsten også normalt kan variere fra år til år, og at det ikke går an å være sikker på hvor stor del av nedgangen som eventuelt er en direkte konsekvens av pandemien.

Hjemmetest når flere kvinner

Hjemmetest hånd550.jpg

Statsminister Erna Solbergs uttalelse kommer en uke inn i årets #sjekkdeg-kampanje, som siden 2015 har bidratt til at antall kvinner som tar livmorhalsprøve har økt kraftig. Kampanjen ble startet av Thea Steen som døde av livmorhalskreft i 2016, bare 26 år gammel. Theas budskap var tydelig: Sjekk deg, unngå livmorhalskreft.

Rundt 70 prosent av Norges kvinner mellom 25 og 69 år følger denne oppfordringen. 

- Samtidig vet vi at denne undersøkelsen byr på store utfordringer for enkelte grupper, og som gynekolog og kreftlege har jeg selv snakket med og behandlet mange kvinner som virkelig har et traumatisk forhold til gynekologiske undersøkelser, blant annet som følge av overgrep. For dem kan tilbudet om en hjemmetest være av stor betydning, forteller Tropé.

Hun påpeker at overgrep i ung alder dessverre også kan bety tidlig smitte av HPV.

- Dermed kan overgrepsutsatte kvinner ha økt risiko på flere fronter - både fordi de kanskje har blitt utsatt for smitte i større grad, med også som følge av at de ikke har sjekket seg, sier hun. 

For mange av de 400 000 kvinnene som ikke følger livmorhalsprogrammet, er det nok å få en ekstra påminnelse i form av #sjekkdeg-kampanjen. For andre må det mer til, mener Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

– Vi har stor tro på at et tilbud om å teste seg i ro og mak innenfor husets fire vegger vil gi den tryggheten som trengs for at enda flere vil ta oppfordringen om jevnlige livmorhalsprøver. Slik kan vi avdekke enda flere forstadier til kreft, og på sikt oppnå målet om å utrydde livmorhalskreft helt, sier hun.

Livmorhalsprogrammet administreres av Kreftregisteret. Anbefalingene om hjemmetest kommer blant annet fram i en rapport Kreftregisteret har gjort på oppdrag fra helsedirektoratet, som konkluderte med at HPV-hjemmetesting vil være i særstilling det viktigste enkelttiltaket for å øke oppslutningen om Livmorhalsprogrammet.

Kreftforeningen var med på å finansiere forskningen som lå til grunn for rapporten.