Livmorhalsprogrammet feiret 25-årsjubileum 11. november 2021

Livmorhalsprogrammet fylte 25 år i november 2020. På grunn av den pågående pandemien, måtte feiringen utsettes til 11. november 2021.

En vellykket feiring

Helseminister Ingvild Kjerkol 

 

Dagen ble feiret i Kreftforeningens vitensenter, både fysisk og digitalt, med et bredt utvalg av dyktige foredragsholdere og bidragsytere som tok for seg

alt fra programmets historikk, veien videre, Sjekkdeg-kampanjen, HPV-hjemmetest og hverdagen til de ulike yrkesgruppene som på hver sin måte jobber med livmorhalsprøvene.

Resultatet ble en flott feiring, som nå også kan sees i innspilt versjon på Livmorhalsprogrammets hjemmesider, om man gikk glipp av dagen.

 

Utfordringer og veien videre

Siden Livmorhalsprogrammet startet, har man generelt sett en nedgang i forekomsten og dødeligheten av livmorhalskreft. I de senere årene har man likevel sett en økning av livmorhalskreft og forekomst av alvorlige celleforandringer, spesielt hos de yngre aldersgruppene. Dette er bekymringsverdig, og årsakene til hvorfor det er slik, relateres blant annet til en økning i HPV-eksponeringen i Norge.

I 2022 vil de første kvinnene som ble tilbudt HPV-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet tre inn i Livmorhalsprogrammets målgruppe. Vi forventer at dette vil redusere antall forstadier og krefttilfeller. Omtrent samtidig vil også arbeidet med å etablere HPV-hjemmetest for kvinner som ikke har screenet seg på lenge, starte.

Livmorhalsprogrammet ønsker å være i kontinuerlig utvikling for å tilpasse seg endringer i screeningpopulasjonen og ta i bruk ny teknologi og kunnskap. Det blir spennende å se hvor screeningprogrammet er ved neste jubileum.