Høyere livskvalitet ved screeningoppdaget brystkreft

Kvinner som har hatt brystkreft rapporterer høyere livskvalitet i årene etter diagnose hvis de har fått sykdommen påvist gjennom Mammografiprogrammet enn hvis brystkreften ble oppdaget på grunn av symptomer.
Sist oppdatert:

Dette er hovedfunnet i en studie fra Kreftregisteret om sammenhenger mellom brystkreftbehandling og kvinners langsiktige livskvalitet.

- Kvinnene som hadde fått brystkreft påvist i Mammografiprogrammet, rapporterte et livskvalitetsnivå på 70 av 100 mulige poeng, sammenlignet med 60 for dem som hadde fått brystkreft oppdaget på grunn av symptomer, sier lege og forsker Nataliia Moshina ved Kreftregisteret, som er førsteforfatter for studien.

Kvinnene hadde fått sin brystkreftdiagnose for mellom tre og 14 år siden. Funnene tilsier at måten brystkreft oppdages på, kan utgjøre en forskjell for kvinnenes livskvalitet på sikt.

Forskerne fant også at kvinner som aldri hadde hatt noen brystkreftdiagnose, rapporterte høyere livskvalitet enn de som på et tidspunkt hadde hatt brystkreft, med 80 av 100 mulige poeng.

Studien er basert på opplysninger fra om lag 4 500 kvinner i alderen 50 til 69 år, som har hatt og ikke hatt brystkreft, og som i 2019 takket ja til å delta i en spørreundersøkelse om livskvalitet.

imagegpps.png

Mindre behandling og færre senskader

Brystkreft påvist ved screening er ofte oppdaget tidlig og har ikke rukket å spre seg til andre deler av kroppen, mens brystkreft som oppdages på grunn av symptomer som kul eller hudforandringer ofte har utviklet seg og er større ved diagnose.

Moshina og kollegaer mener at mer skånsom behandling for kvinner med screening-oppdaget brystkreft er en sannsynlig forklaring på forskjellene de har funnet.

- Vi fant at kvinnene med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet, i større grad hadde beholdt brystet etter operasjon, og færre hadde fått cellegift og hormonbehandling enn de som hadde oppdaget sykdommen på grunn av symptomer, sier Moshina.

Hun sier det er godt kjent at brystkreftbehandling kan gi ulike senskader, som endret hjerte- og lungefunksjon, kronisk smerte og tretthet, eller depresjon og angst.

Trolig fører mindre omfattende behandling til færre alvorlige senskader. Moshina tror dette har bidratt til at kvinnenes langsiktige livskvalitet i mindre grad har blitt negativt påvirket av brystkreftsykdommen.

- I tillegg viser studier at kvinner som velger å delta i screening, generelt har en høyere helsebevissthet og sunnere livsstil enn kvinner som ikke deltar i screening, og dette kan også være en medvirkende forklaring på forskjellene, påpeker Moshina.