Hedret for sin innsats for Tarmscreening

Geir Hoff ved Kreftregisteret fikk fredag utdelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats gjennom mange år med forskning, pasientarbeid og arbeid for tarmscreening i Norge.
Sist oppdatert:

Den høytidelige overrekkelsen fant sted i Ibsenhuset i Skien, med Ordfører Hedda Foss Five som overrakte medaljen fra Kongen.

- Det er slike mennesker som Geir Hoff som bidrar til å skape utvikling, bedre fagligheten innenfor sitt område, som tør å utfordre, stille spørsmål, og på denne måten sørge for bedre trygghet og bedre velferdstilbud i byen og samfunnet. Og, ikke minst, gjøre livet bedre for den enkelte pasient. Det er jeg som ordfører veldig takknemlig for, sa Five.

Leder for Tarmscreeningseksjonen Kristin Ranheim Randel var enig. En høyst fortjent pris slo hun fast.

Utrettelig arbeid for tarmscreening

Geir Hoff (75) er indremedisiner og spesialist i fordøyelsessykdommer, og jobber både ved Tarmscreeningsesksjonen i Kreftregisteret og som forsker ved Sykehuset Telemark. Han har arbeidet ved sykehuset hele sitt yrkesliv, og har her hatt en rekke roller, blant annet som forskningssjef.

For Kreftregisteret er han mest kjent for sitt utrettelige arbeid for tarmscreening i Norge. Han startet opp verdens første studie på tarmscreening med endoskopisk undersøkelse i Telemark allerede i 1983. Han kom etter hvert til Kreftregisteret, og har initiert flere store randomiserte studier på tarmscreening. Blant annet Tarmscreeningpiloten som har vært gjennomført i regi av Kreftregisteret siden 2012.

Kunnskapen som man har fått igjennom disse studiene danner grunnlaget for beslutningen om å innføre et nasjonalt tarmscreeningtilbud i Norge.

Anita Jørgensen har sendt søknad om en kongelig påskjønnelse på vegne av en rekke fagfeller som har blitt kjent med Hoff i løpet av et langt arbeidsliv.

- Dette har jeg gledet meg til å fortelle Geir. Hans fremste fokus gjennom alle år har vært pasienten og kvalitet på behandlingen som gis. Så dette er en meget fortjent pris.

Jobber for pasientens beste

En av grunnene til at Hoff nå får Kongens fortjenestemedalje er hans brennende engasjement og fokus på kvalitetsforbedring av endoskopiske undersøkelser. Undersøkelsene skal holde god kvalitet og være trygg for pasienten. For å sikre dette opprettet og ledet han fra 2003 «Gastronet» som er verdens første etablerte nasjonale kvalitetsregister på endoskopi. Data herfra har resultert i en rekke publikasjoner og utgangspunktet for flere doktorgradsprosjekter.

- Hoff har i mange år vært en ledende forsker på forebyggende tiltak og tarmscreening her hjemme i Norge. Men også internasjonalt er han en viktig stemme i fagmiljøer for gastroenterologi og screening som vi kan være stolte av forklarer Randel.