2021

Livskvalitet etter brystkreft

Kvinner rapporterer høyere livskvalitet etter brystkreft påvist i Mammografiprogrammet enn hvis sykdommen ble oppdaget på grunn av symptomer.

Geir Hoff Hedret

Geir Hoff får Kongens fortjenstmedalje for sin innsats innen endoskopi og tarmscreening.

Klok avgjørelse av eHelse

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret mener det var en klokt av E-helse å beslutte at arbeidet med Helseplattformen skal settes på pause.

Livmorhalsprogrammet feiret 25-årsjubileum 11. november 2021

Livmorhalsprogrammet feiret 25-årsjubileum i Kreftforeningens vitensenter den 11. november. Resultatet ble en flott feiring, som nå også kan sees i innspilt versjon på Livmorhalsprogrammets hjemmesider.

Hjemmetest inn på Statsbudsjettet

- Dette er en milepæl, sier Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet, etter at Regjeringen har satt av 20,5 millioner kroner til hjemmetest i Statsbudsjettet for 2022.

Pasientene vil involveres mer

For første gang er pasientens egne perspektiver en del av en del av kvalitetsregisterrapporten for brystkreft.

Over 35.000 nye krefttilfeller i 2020

– Akkurat i pandemi-året 2020 er det faktisk en god nyhet at vi ikke ser en kraftig nedgang i forekomsten, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Over 200 000 kvinner har ikke tatt prøve på ti år eller mer

- En alvorlig situasjon, sier Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet.

Bekrefter at 3D-mammografi er trygt

3D-mammografi finner like mye eller mer brystkreft på screening sammenlignet med tradisjonell mammografi, og er trygt, viser ny studie.

Lungekreft: Ingen tydelig nedgang i nye tilfeller før etter 2040

Antallet lungekreftpasienter kommer til å øke markant fram til 2030 – og en tydelig nedgang kan vi ikke vente før etter 2040, viser nye framskrivinger fra Kreftregisteret.

Betydelig nedgang i kreftdiagnostikk etter covid-19

– Størst nedgang ser vi for brystkreft og lungekreft, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin

Skal finne sammenhenger mellom tarmbakterier og kreft

Rundt 1650 personer bidrar med verdifullt materiale når forskere nå skal undersøke sammenhengen mellom miljøet i tarmen og kreft.

Kan bruke langtidslagret serum til epigenetisk forskning

Forskere fra Kreftregisteret har klart å hente ut epigenetisk informasjon fra svært lave DNA-mengder i prøver fra Janus serumbank.

Anbefaler hjemmetest i Livmorhalsprogrammet

Tilbudet bør i første omgang rettes mot kvinner som ikke har sjekket seg på minst 8-10 år, skriver Kreftregisteret.

Europeiske forskere krever GDPR-løsninger

Europeiske forskere ber nå EU om løsninger som gjør utveksling av data mulig, også etter GDPR.

Covid-19-forløp hos kreftpasienter kartlagt

Kreft gir som regel ikke mer alvorlig korona-sykdom. Likevel er noen kreftpasienter ekstra utsatt.

Immunterapi til en av fem med lungekreft

Om lag 20 prosent av alle med lungekreft får nå immunterapi, viser nye funn fra Kreftregisteret.

Nye NORDCAN-data publisert

Den nordiske kreftstatistikken NORDCAN er nå oppdatert med tall og statistikk til og med 2018.

Lav screeningdeltakelse blant innvandrere

Oslo-kvinner med innvandrer-bakgrunn har landets laveste oppmøtet i Mammografiprogrammet

Skal forske mer på kreftrisiko blant offshore-arbeidere

Helikopter-transporter til og fra installasjonene står helt sentralt når Kreftregisteret nå går i gang med nye studier på offshore-arbeidere .

Lovende resultater fra forprosjekt på tarmscreening

Høy deltakelse, funn av mange potensielle forstadier og tidlig avdekket kreft er blant funnene.