Mammografiprogrammet starter opp igjen

I deler av landet starter Mammografiprogrammet nå forsiktig opp igjen, etter at all screening har vært stanset siden midten av mars.
Sist oppdatert:
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Vi har fått beskjed fra brystsentrene i Tromsø, Østfold, Vestfold, Oslo, Stavanger og Helse Fonna om at de vil starte mammografiscreeningen forsiktig opp igjen allerede i mai og juni, sier Solveig Hofvind ved Kreftregisteret, leder for Mammografiprogrammet.

De aller første som får tilbud om mammografiscreening etter korona-stansen er kvinner i Alta, der screeningenheten gikk i gang med de første undersøkelsene 11. mai.

Se oppdatert oversikt over når screeningen starter opp igjen i ulike deler av landet

Kreftregisteret sender ut invitasjonene i Mammografiprogrammet, og Hofvind understreker at alle kvinner som har blitt berørt av stansen, nå får prioritet ved sitt brystsenter og vil få brev med tilbud om ny time.

– Ingen skal måtte miste en screeningundersøkelse som følge av stansen, understreker Hofvind.

Stor innsats for trygg oppstart

Alle brystsentrene jobber ifølge Hofvind nå intenst for å få på plass systemer, slik at mottak og undersøkelse av kvinnene skal foregå på en trygg måte med tanke på korona og smittevern.

Sentrene vil starte med redusert antall undersøkelser de første ukene, for så gradvis å øke antallet fram mot normal drift til høsten.

Hofvind er glad for at programmet nå kan starte opp igjen, men understreker at det er behov for å gjøre det gradvis og i takt med den kapasiteten de ulike brystsentrene har.

Mammografiprogrammets kartlegging viser for eksempel at tilgangen til nok helsepersonell varierer ved brystsentrene, fordi personell har blitt lånt til annen virksomhet som følge av epidemien.

Prosessen med å planlegge reoppstart har nå pågått en stund, og det er fagdirektørene ved de enkelte helseforetakene som beslutter når deres brystsenter er klare for å starte opp igjen. Noen helseforetak er fortsatt i tenkeboksen, mens ved noen helseforetak må de vente med screeningoppstart til august.

– Det er viktig at hele screeningkjeden er på plass før screeningen starter opp, det vil si at det også er ryddet plass til de som må utredes og behandles for sykdommen, forklarer Hofvind.

Kreftregisteret vil fortløpende legge ut informasjon på Mammografiprogrammets nettsider om når de ulike sentrene har besluttet oppstart.

Litt forsinket mammografi for alle

Mammografiprogrammet inviterer alle kvinner 50 til 69 år til mammografiscreening hvert annet år.

– Selv om ingen kvinner vil miste noen undersøkelser som følge av stansen, må de aller fleste av de 600 000 kvinnene i målgruppen nok belage seg på en noe forsinket screeninginvitasjon både i 2020 og 2021, sier Hofvind.

Brystsentrene vil jobbe for å ta inn igjen dette etter hvert, men det vil ta tid på grunn det store antallet kvinner.

Hofvind understreker at det er viktig at kvinnene som inviteres til screening fortsatt er oppmerksomme på situasjonen med koronasmitte, og følger reglene om at de ikke skal møte til mammografi dersom de har luftveissymptomer eller på andre måter kan ha risiko for å være smittet av koronavirus.

– Og så er det fortsatt viktig at kvinner som opplever symptomer, som kul i brystet eller andre nye forandringer, ikke skal vente på invitasjon til screening, men kontakte sin fastlege for vurdering, sier Hofvind.