Redusert aktivitet i kreftscreeningen

Korona-viruset preger helsevesenet, og også kreftscreeningen er berørt. All rutinemessig mammografi er stanset inntil videre, og Livmorhalsprogrammet og piloten for tarmscreening har stanset utsending av nye invitasjoner.
Sist oppdatert:
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Fra midten av mars satte myndighetene inn en rekke tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset. Tiltakene har fått konsekvenser for flere helsetilbud, blant annet rutinemessig kreftscreening.

Mammografiprogrammet

For å begrense smitte stanset alle screeningsentrene i Mammografiprogrammet virksomheten for kvinner som har time til rutinemammografi.

For kvinner som har fått innkalling til nærmere utredning går etterundersøkelsene som normalt.

Fra og med mandag 16. mars stengte alle screeningsenterne, men noen la også ned aktiviteten enda tidligere.

Fortsatt er det uklart hvor lenge stansen ved de ulike sentrene vil vare, men Kreftregisteret jobber nå med å kartlegge kapasiteten rundt om i landet.

Mammografiprogrammet tar kontakt med de berørte kvinnene med tilbud om ny time når driften er i gang igjen, og ingen skal gå glipp av sin undersøkelse, selv om screeningrunden blir noe forsinket.

Les mer, og følg med på oppdateringer på Mammografiprogrammets sider

Livmorhalsprogrammet

Livmorhalsprogrammet har midlertidig stanset med å sende ut nye påminnelser om livmorhalsprøve, men råder kvinner til å ta kontakt med lege dersom de oppdager symptomer som unormale blødninger og smerter fra underlivet.

De som vet at det er på tide med ny livmorhalsprøve kan også kontakte sin lege, ettersom mange legekontorer nå melder om god kapasitet.

Pilot for tarmscreening

Pilotprosjektet for tarmscreening, som pågår ved noen helseforetak i Viken, utsetter nye invitasjoner til screening.

Dette gjelder personer som skal levere sin 3. eller 4. runde med avføringsprøver.

Enn så lenge går koloskopier som normalt, og personer som har fått innkalling til dette, skal forberede seg og stille til time så lenge de ikke får annen beskjed fra screeningsenteret.

Personer som har vært i områder med spredning av korona-virus, eller som har symptomer som hoste, feber eller tung pust må ta kontakt med screeningsenteret før de møter opp.

Les mer, og følg med på utviklingen på nettsidene for tarmscreening.