Redusert aktivitet i kreftscreeningen

Korona-viruset preger helsevesenet, og også kreftscreeningen er berørt. All rutinemessig mammografi er stanset inntil videre, og Livmorhalsprogrammet og piloten for tarmscreening har stanset utsending av nye invitasjoner.
Sist oppdatert: 15.03.2020

I løpet av de siste dagene har myndighetene satt inn en rekke tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset. Tiltakene får konsekvenser for flere helsetilbud, blant annet rutinemessig kreftscreening.

Mammografiprogrammet

For å begrense smitte stanser også alle screeningsentrene i Mammografiprogrammet virksomheten for kvinner som har time til rutinemammografi.

For kvinner som har fått innkalling til nærmere utredning går etterundersøkelsene som normalt.

Noen sentre stengte på fredag, de øvrige holder stengt fra og med mandag 16. mars.

Dersom du har time til rutinemammografi i Mammografiprogrammet fra 16. mars, og i alle fall de neste to ukene, skal du altså ikke møte opp.

Per i dag er det uklart hvor lenge stansen ved de ulike sentrene vil vare.

Mammografiprogrammet tar kontakt med de berørte kvinnene med tilbud om ny time når driften er i gang igjen.

Les mer, og følg med på oppdateringer på Mammografiprogrammets sider

Livmorhalsprogrammet

Livmorhalsprogrammet har midlertidig stanset med å sende ut nye påminnelser om livmorhalsprøve, og råder kvinner som ikke har symptomer fra underlivet til å vente med å bestille time for livmorhalsprøve hos sin fastlege inntil videre.

Pilot for tarmscreening

Pilotprosjektet for tarmscreening, som pågår ved noen helseforetak i Viken, utsetter nye invitasjoner til screening.

Dette gjelder personer som skal levere sin 3. eller 4. runde med avføringsprøver.

Enn så lenge går koloskopier som normalt, og personer som har fått innkalling til dette, skal forberede seg og stille til time så lenge de ikke får annen beskjed fra screeningsenteret.

Personer som har vært i områder med spredning av korona-virus, eller som har symptomer som hoste, feber eller tung pust må ta kontakt med screeningsenteret før de møter opp.

Les mer, og følg med på utviklingen på nettsidene for tarmscreening.