Nordisk kreftstatistikk i modernisert utgave

Nå kan du sammenligne krefttall fra hele Norden i et nytt, dynamisk nettverktøy. – Dette er et stolt øyeblikk for oss, sier Siri Larønningen i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 04.02.2020

En ny, dynamisk versjon av statistikkbanken NORDCAN er nå tilgjengelig. NORDCAN er et nettverktøy som gir tilgang til sammenlignbar kreftstatistikk fra alle de nordiske landene.

NORDCAN - kreftstatistikk fra de nordiske landene

– Alle som har interesse av nordiske krefttall kan bruke dette verktøyet, og vi håper at mange kan ha nytte av det – både forskere, fagfolk, journalister og interesseorganisasjoner. Brukervennlighet og funksjonalitet har vært sentralt i utviklingen av det nye verktøyet, sier Siri Larønningen, sekretariatsleder for NORDCAN.

Larønningen fremhever spesielt det gode samarbeidet mellom Association of Nordic Cancer Registries (ANCR), International Agency for Research on Cancer (IARC) og Nordic Cancer Union (NCU) som et viktig suksesskriterium.

blobid1.png

Forsiden på nettsiden til NORDCAN. Klikk på bildet for å gå til statistikkverktøyet

Et langt og godt samarbeid

De nordiske kreftregistrene startet sitt samarbeid tidlig på 1950-tallet. Samarbeidet har båret mange frukter, og en av disse er NORDCAN.

Nettverktøyet ble etablert som en pilot i 2002 og første fullversjon ble lansert i 2003.

IARC har hatt hovedansvaret for utvikling og drift av verktøyet, og har vært svært viktige for prosjektet. Det samme har NCU som har bidratt med økonomisk støtte gjennom en årrekke.

—  Selv om det er gjort mange endringer og forbedringer underveis har rammeverket for verktøyet vært den samme hele tiden. Vi har etter hvert sett at det blir vanskeligere og vanskeligere å drifte verktøyet og å oppdatere med ny funksjonalitet. I tillegg er det for lite fleksibelt for de behov vi ser fremover for den nordiske kreftstatistikken, forteller Larønningen.

I 2019 initierte IARC og ANCR arbeidet med en grundig oppdatering av verktøyet, fortsatt med økonomisk støtte fra NCU. Det første resultatet er allerede tilgjengelig på Nordcans nettsider

Mye nytt i NORDCAN 2.0

NORDCAN 2.0 har den samme databasen med nordisk kreftstatistikk av høy kvalitet som grunnlag. Fra denne databasen er det i første versjon statistikk om forekomst og dødelighet som vises i nettverktøyet.

— Utseendet til NORDCAN har blitt pusset opp og nye verktøy, som for eksempel JavaScript-biblioteket D3, er benyttet for en bedre og mer dynamisk visualisering av data. NORDCAN har rett og slett blitt litt «lekrere». I tillegg ser vi at utviklingsmulighetene i dette verktøyet er flere og mer fleksible inn i den gamle løsningen. Det gir oss muligheten til å fortsette å levere relevant og aktuell kreftstatistikk fra de nordiske landene, sier Larønningen.

NORDCAN fremover

Selv om det nå har kommet en ny versjon av nettverktøyet NORDCAN, hviler ikke arbeidsgruppen på laurbærene.

I tillegg til generell feilretting og forbedring av selve verktøyet må også resten av funksjonaliteten som finnes i det gamle NORDCAN-verktøyet inn.

—Dette omfatter blant annet å få inn analyser for prevalens, overlevelse og fremskrivninger av kreftforekomst, sier Larønningen.

Det pågår også et stort arbeid i arbeidsgruppen for NORDCAN der fokus er harmonisering og aggregering av data i hvert land, slik at det kun er anonymiserte data som deles over landegrensene. Dette er endring fra tidligere praksis og en nødvendig utvikling for å etterleve GDPR.