Mammografiprogrammet i gang igjen

Mammografiscreeningen har kommet forsiktig i gang etter korona-stansen, og flere steder i landet er det nå aktivitet igjen på screeningenhetene.
Sist oppdatert:
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Mammografibussen i Alta var den første som startet opp igjen 11. mai, og etter dette har flere kommet til.

Se oversikt over oppstart for de ulike stedene her: www.kreftregisteret.no/mammografi

mammografiundersøkelse to radiografer
Ved Aker sykehus i Oslo startet mammografiscreeningen opp igjen med halv kapasitet fra 18. mai etter en pause siden midten av mars. For å minimere risikoen for smitte, skal radiografene som deltar på undersøkelsen holde så mye avstand som mulig – både til hverandre og til kvinnene de undersøker. Foto: E. Jakobsen, Kreftregisteret.

Det er helseforetakene og sykehusene selv som må avgjøre når de har kapasitet og mulighet til å begynne med screening igjen, og det vil kunne skje justeringer i aktiviteten underveis.

Flere sentre melder nå at en del kvinner etterspør ny time. Og, det er ingen som vil miste et tilbud om screening - alle i målgruppen vil få brev fra Mammografiprogrammet med tilbud om time så snart det er ledig tid for dem.

For de som gradvis og forsiktig har startet opp, er erfaringene så langt at mange setter pris på at tilbudet er tilbake igjen – mens noen engster seg for smitte eller tilhører en risikogruppe. I så fall er det mulig å få utsatt timen sin til senere.

I helsetjenesten er smittevern alltid viktig, men i denne perioden setter screeningenhetene inn enda flere tiltak.

Akkurat hvilke tiltak det dreier seg om kan variere fra sted til sted, basert på lokale hensyn. Men gjennomgående gjelder det at man så langt det lar seg gjøre holder avstand, vasker hender, apparater og berøringspunkter hyppig – samt at de som kommer får spørsmål om form og mulig smitte før de får komme inn i lokalene.

rengjøring mammografiapparat

 

 

Før du kommer inn til undersøkelsen er både hender og mammografiapparatet vasket grundig. Foto: E. Jakobsen, Kreftregisteret

Mammografiundersøkelsen krever noe nærkontakt mellom kvinnen som blir undersøkt og radiografen, men alle screeningsentrene lager grundige opplegg for at denne kontakten skal være så trygg og kortvarig som mulig.

Vi ønsker velkommen til den gjenåpnede mammografiscreeningen – og lover at vi gjør vårt beste for at du skal føle deg trygg og ivaretatt!

 

 

venterom med rosa sløyfer

Slik kan et venterom under korona-pandemien se ut. Ved screening-enheten på Aker sykehus i Oslo har de brukt rosa sløyfer for å markere forsvarlig avstand på venterommet. Foto: E. Jakobsen, Kreftregisteret.

tulipaner og triage ved inngangen til Aker sykehus

De fleste sykehus er nå stengt for besøkende og har inngangskontroll. Dette kan også gjelde mammografiscreeningen, så før du kommer inn til screening kan du spørsmål om luftveisplager og mulig smitte, før du blir fulgt inn av personell ved sykehuset.

velkommen til mammografi med to radiografer

Vi er glade for å kunne ønske velkommen til mammografiscreening igjen! Alle som er involvert i Mammografiprogrammet gjør nå sitt ytterste for å hindre at koronasmitten skal spre seg – og, som alltid, for å hindre at kvinner i Norge blir alvorlig syke eller dør som følge av brystkreft.